Loading...

- Kênh khuếch đại: 4.2 ch
- Kết nối: bluetooth, HDMI, USB
- Công suất tổng: 1600 W

Dàn máy LG ARX8

Dàn máy LG ARX8

Quà tặng

8.900.000 đ 8.867.900 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 2200W
- Hệ Thống Loa: 2.0
- Kết nối: USB, Bluetooth,...
- Loa Bass Blast
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dàn máy LG CM8360

Dàn máy LG CM8360

   

12.900.000 đ 8.900.000 đ

1 ****
31%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 2400W
- Hệ thống loa: 2.1
- Âm thanh: Chức năng tăng cường tiếng Bass, Football Mode
- Kết nối: Bluetooth, USB,...
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dàn HIFI MINI SONY SHAKE-X7D

Dàn HIFI MINI SONY SHAKE-X7D

Quà tặng

16.990.000 đ 8.990.000 đ

10 ****
47%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 500W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dobly Digital Plus, Dobly TrueHD,...
- Kết nối: Wifi, USB
- Xuất xứ: Việt Nam

Dàn Máy 5.1 kênh LG BH5540T

Dàn Máy 5.1 kênh LG BH5540T

Quà tặng

6.490.000 đ 3.990.000 đ

3 ****
39%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 1000W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby TrueHD, DTS,...
- Kết nối: USB, Ethernet,...
- Xuất xứ: Malaysia

Dàn máy SONY BDV-E2100 MSP1

Dàn máy SONY BDV-E2100 MSP1

Quà tặng

5.990.000 đ 5.290.000 đ

12 ****
12%

 

- Công suất: 1000W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby Digital, Dolby True HD,...
- Kết nối: HDMI, USB 2.0
- Xuất xứ: Việt Nam

Dàn máy SAMSUNG HT-J5150K/XV

Dàn máy SAMSUNG HT-J5150K/XV

Quà tặng

6.990.000 đ 5.990.000 đ

4 ****
14%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 1000W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby Digital, Dolby True HD,...
- Kết nối: Bluetooth, USB,...
- Xuất xứ: Việt Nam

Dàn máy SAMSUNG HT-J5550K/XV

Dàn máy SAMSUNG HT-J5550K/XV

Quà tặng

9.990.000 đ 7.490.000 đ

5 ****
25%

 

- Công suất: 800W
- Hệ thống loa: 2.2
- Âm thanh: A/V Receiver
- Kết nối: USB, HDMI,...
- Xuất xứ: Indonesia

Dàn Máy LG ARX5500

Dàn Máy LG ARX5500

Quà tặng

7.900.000 đ 5.841.000 đ

4 ****
26%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 1200W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby TrueHD, DTS,...
- Kết nối: USB, HDMI,...
- Xuất xứ: Malaysia

DÀN MÁY SONY BDVN9200W BMSP1 (BLU-RAY)

DÀN MÁY SONY BDVN9200W BMSP1 (BLU-RAY)

Quà tặng

18.990.000 đ 17.990.000 đ

0
5%

 

- Công suất: 1200W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby Pro Logic II, DTS-ES Discrete 6.1,...
- Kết nối: Wifi, HDMI,...
- Xuất xứ: Malaysia

DÀN MÁY SONY BDVN9200WL WMSP1 (BLU-RAY)

DÀN MÁY SONY BDVN9200WL WMSP1 (BLU-RAY)

Quà tặng

19.990.000 đ 18.490.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 2300W
- Hệ thống loa: 2.2
- Âm thanh: Bộ xử lý Virtual Sound, Football Mode
- Kết nối: USB, HDMI, Bluetooth,...
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dàn Máy Samsung MX-HS7000 XV

Dàn Máy Samsung MX-HS7000 XV

Quà tặng

11.900.000 đ 7.900.000 đ

2 ****
34%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 330W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby Digital, Giga Sound,...
- Kết nối: HDMI, USB,...
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dàn máy SONY BDV-E6100 MSP1

Dàn máy SONY BDV-E6100 MSP1

Quà tặng

9.990.000 đ 9.390.000 đ

4 ****
6%

 

- Công suất: 1000W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dobly True HD, Dolby Digital,...
- Kết nối: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, Bluray,...
- Xuất xứ: Malaysia

Dàn máy SONY BDV-E4100 MSP1

Dàn máy SONY BDV-E4100 MSP1

Quà tặng

7.990.000 đ 7.490.000 đ

9 ****
6%

 

- Công suất: 300W
- Hệ thống loa: 5.1
- Âm thanh: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II,...
- Kết nối: HDMI, USB, Composite,...
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dàn máy SONY DAV-TZ140 CSP1

Dàn máy SONY DAV-TZ140 CSP1

Quà tặng

2.890.000 đ 1.890.000 đ

36 ****
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

     
Nhãn hiệu: Samsung(3) Sony(6) LG(4)