Loading...

- Kênh khuếch đại: 2.1 ch
- Kết nối: bluetooth, HDMI, USB
- Điều khiển từ xa, có thể treo tường

Loa thanh Sony HT-CT290/BM SP1 (Đen)

Loa thanh Sony HT-CT290/BM SP1 (Đen)

Quà tặng

5.290.000 đ 4.990.000 đ

0
6%

 

- Loa siêu trầm không dây
- Kết nối wi-fi, bluetooth, HDMI, USB
- Công suất tổng: 300 W

Loa thanh LG SJ8

Loa thanh LG SJ8

Quà tặng

14.990.000 đ 9.990.000 đ

0
33%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kênh khuếch đại: 2.1 ch
- Kết nối: bluetooth, HDMI, USB
- Điều khiển từ xa, có thể treo tường

Loa thanh Sony HT-CT290/WM SP1 (Trắng)

Loa thanh Sony HT-CT290/WM SP1 (Trắng)

Quà tặng

6.290.000 đ 4.490.000 đ

0
29%

 

- Loa siêu trầm không dây
- Kết nối bluetooth, wifi, optical, jack 3.5 mm, HDMI
- Công suất tổng: 420 W

Loa thanh LG SJ7

Loa thanh LG SJ7

Quà tặng

12.900.000 đ 9.900.000 đ

0
23%

 

- Loa thanh
- Kết nối không dây, bluetooth, HDMI
- Công suất tổng: 420 W

Loa thanh LG SJ4R

Loa thanh LG SJ4R

Quà tặng

8.990.000 đ 6.490.000 đ

0
28%

 

- Loa thanh
- Kết nối bluetooth
- Công suất tổng: 300 W

Loa thanh LG SJ3

Loa thanh LG SJ3

Quà tặng

6.990.000 đ 3.990.000 đ

0
43%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS651/XV

Loa thanh Samsung HW-MS651/XV

Quà tặng

10.990.000 đ 9.990.000 đ

0
9%

 

- Loa cong không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa cong Samsung HW-MS6501/XV

Loa cong Samsung HW-MS6501/XV

Quà tặng

12.990.000 đ 11.990.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS650/XV

Loa thanh Samsung HW-MS650/XV

Quà tặng

10.990.000 đ 9.990.000 đ

0
9%

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS550/XV

Loa thanh Samsung HW-MS550/XV

Quà tặng

8.990.000 đ 7.990.000 đ

1 ****
11%

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 340 W

Loa thanh Samsung HW-M550/XV

Loa thanh Samsung HW-M550/XV

Quà tặng

7.990.000 đ 5.990.000 đ

0
25%

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối wi-fi, bluetooth, Optical
- Công suất tối đa: 340 W

Loa thanh Samsung HW-K550/XV

Loa thanh Samsung HW-K550/XV

Quà tặng

9.900.000 đ 4.590.000 đ

0
54%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa cong không dây
- Kết nối wi-fi, bluetooth, HDMI
- Công suất tối đa: 300 W

Loa cong Samsung HW-J6001R/XV

Loa cong Samsung HW-J6001R/XV

Quà tặng

6.900.000 đ 4.900.000 đ

0
29%

 

- Hệ thống loa: 4.1
- Công suất: 420W
- Kết nối: Wifi, Bluetooth 

Loa Thanh LG SH8

Loa Thanh LG SH8

Quà tặng

8.990.000 đ 4.500.000 đ

0
50%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 150W
- Số kênh: 2.1
- Bluetooth 

Loa Thanh SamSung 150W HW-K350/XV 2.1 Kênh

Loa Thanh SamSung 150W HW-K350/XV 2.1 Kênh

Quà tặng

3.990.000 đ 2.500.000 đ

0
37%

 

- Công suất: 400W
- Kết nối: Wifi, USB, Bluetooth
- Xuất xứ: Malaysia

Dàn Máy Sony HT-NT5 (M SP1)

Dàn Máy Sony HT-NT5 (M SP1)

Quà tặng

15.290.000 đ 13.690.000 đ

0
10%