Loading...

- Loa siêu trầm không dây
- Kết nối bluetooth, wifi, optical, jack 3.5 mm, HDMI
- Công suất tổng: 420 W

Loa thanh LG SJ7

Loa thanh LG SJ7

Quà tặng

12.900.000 đ 10.900.000 đ

0
16%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh
- Kết nối không dây, bluetooth, HDMI
- Công suất tổng: 420 W

Loa thanh LG SJ4R

Loa thanh LG SJ4R

Quà tặng

8.990.000 đ 6.990.000 đ

0
22%

 

- Loa thanh
- Kết nối bluetooth
- Công suất tổng: 300 W

Loa thanh LG SJ3

Loa thanh LG SJ3

Quà tặng

6.990.000 đ 4.990.000 đ

0
29%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS651/XV

Loa thanh Samsung HW-MS651/XV

Quà tặng

10.990.000 đ 9.990.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa cong không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa cong Samsung HW-MS6501/XV

Loa cong Samsung HW-MS6501/XV

Quà tặng

12.990.000 đ 11.990.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS650/XV

Loa thanh Samsung HW-MS650/XV

Quà tặng

10.990.000 đ 9.990.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 450 W

Loa thanh Samsung HW-MS550/XV

Loa thanh Samsung HW-MS550/XV

Quà tặng

8.990.000 đ 7.990.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối bluetooth
- Công suất tối đa: 340 W

Loa thanh Samsung HW-M550/XV

Loa thanh Samsung HW-M550/XV

Quà tặng

6.990.000 đ 5.990.000 đ

0
14%

 

- Loa thanh không dây
- Kết nối wi-fi, bluetooth, Optical
- Công suất tối đa: 340 W

Loa thanh Samsung HW-K550/XV

Loa thanh Samsung HW-K550/XV

Quà tặng

9.900.000 đ 5.490.000 đ

0
45%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loa cong không dây
- Kết nối wi-fi, bluetooth, HDMI
- Công suất tối đa: 300 W

Loa cong Samsung HW-J6001R/XV

Loa cong Samsung HW-J6001R/XV

Quà tặng

7.900.000 đ 4.900.000 đ

0
38%

 

- Hệ thống loa: 4.1
- Công suất: 420W
- Kết nối: Wifi, Bluetooth 

Loa Thanh LG SH8

Loa Thanh LG SH8

Quà tặng

6.990.000 đ 4.995.000 đ

0
29%

 

- Công suất: 150W
- Số kênh: 2.1
- Bluetooth 

Loa Thanh SamSung 150W HW-K350/XV 2.1 Kênh

Loa Thanh SamSung 150W HW-K350/XV 2.1 Kênh

Quà tặng

3.990.000 đ 2.990.000 đ

0
25%

 

- Công suất: 400W
- Kết nối: Wifi, USB, Bluetooth
- Xuất xứ: Malaysia

Dàn Máy Sony HT-NT5 (M SP1)

Dàn Máy Sony HT-NT5 (M SP1)

Quà tặng

15.290.000 đ 13.490.000 đ

0
12%

 

- Công suất: 300W
- Kết nối Bluetooth
- Kênh khếch đại: 2.1

Dàn Máy Sony HT-CT390 (M SP1)

Dàn Máy Sony HT-CT390 (M SP1)

Quà tặng

7.690.000 đ 6.990.000 đ

1 ****
9%

 

- Công suất: 600W
- Hệ thông loa: kênh 5.1
- Kết nối: Bluetooth

Dàn Máy SONY HT-RT3 (M SP1)

Dàn Máy SONY HT-RT3 (M SP1)

Quà tặng

5.290.000 đ

0

 

- Công suất: 300W
- Hệ thống loa: 2.1ch
- Kết nối: Bluetooth
- Bộ cân chỉnh âm thanh tự động
- Xuất xứ: Trung Quốc

LOA THANH LG SH3B

LOA THANH LG SH3B

Quà tặng

5.900.000 đ 3.992.000 đ

0
32%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.