Loading...
Nhãn hiệu: Arirang(1) Dalton(10) Denon(2) Fujiyama(5) Guinness(2) Jarguar(6) Master(1) Paramax(3) Sumico(1)

- Công suất: 1200W
- Tần số: 15Hz - 25 KHz
- Nguồn điện: 220V AC, 50/60Hz
- Kích thước: 425 x 140 x 375 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli DALTON DA-10000X

Ampli DALTON DA-10000X

Quà tặng

11.900.000 đ 9.990.000 đ

0
16%

 

- Công suất: 480W
- Điện áp: ~220V - 50Hz
- Kích thước: 420 x 130 x 330mm
- Trọng lượng: 10.8 kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc

AMPLI JARGUAR SUHYOUNG PA-500XG

AMPLI JARGUAR SUHYOUNG PA-500XG

Quà tặng

6.500.000 đ 5.310.000 đ

0
18%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 240W
- Điện áp: 220V/50-60 Hz
- Kích thước: 420 x 125 x 330 mm
- Trọng lượng: 8 kg
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli DALTON DA-3600N

Ampli DALTON DA-3600N

Quà tặng

3.990.000 đ 3.490.000 đ

6 ****
13%

 

- Công suất: 600W
- Điện áp: 110V - 220V /50Hz
- Kích thước: 500 x 255 x 425 mm
- Trọng lượng: 21 kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc

AMPLI GUINNESS SPA-680D

AMPLI GUINNESS SPA-680D

Quà tặng

7.990.000 đ 7.490.000 đ

10 ****
6%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 600W
- Điện áp: 220V-50/60 Hz
- Kích thước: 425 x 120 x 325 mm
- Trọng lượng: 15 kg
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli DALTON DSP-9500N

Ampli DALTON DSP-9500N

Quà tặng

14.900.000 đ 11.900.000 đ

2 ****
20%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 700W
- Điện áp:220V/50Hz-60Hz
- Kích thước: 420 x 128 x 360 mm
- Trọng lượng: 13.5 kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc

Ampli JARGUAR SUHYOUNG PA-600A

Ampli JARGUAR SUHYOUNG PA-600A

Quà tặng

7.990.000 đ 7.190.000 đ

7 ****
10%

 

- Công suất: 600W
- Điện áp: 220V/60Hz
- Kích thước: 420 x 127 x 330 mm
- Trọng lượng: 14.2 Kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc

AMPLI JARGUAR SUHYOUNG PA-506HI

AMPLI JARGUAR SUHYOUNG PA-506HI

Quà tặng

9.900.000 đ 7.900.000 đ

13 ****
20%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 320W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 420 x 360 x 128 mm
- Trọng lượng: 7.5 kg
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli ARIRANG PA-203IIIEV

Ampli ARIRANG PA-203IIIEV

Quà tặng

2.990.000 đ 2.290.000 đ

8 ****
23%

 

-Công suất: 250W/ 2 kênh x 2
-Dải tần: 20Hz ~ 25KHz
-16 pcs Transistor output
-Điện Áp: AC 220V/50 - 60Hz. 

Ampli FUJIYAMA FA-8500X

Ampli FUJIYAMA FA-8500X

Quà tặng

6.490.000 đ 5.490.000 đ

1 ****
15%

 

- Công suất: 240W
- Điện áp: 220V/50-60HZ
- Kích thước: 420 x 125 x 330 mm
- Trọng lượng: 8 kg
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli FUJIYAMA DA-3600N

Ampli FUJIYAMA DA-3600N

Quà tặng

4.990.000 đ 1.290.000 đ

0
74%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 210W
- Điện áp: 220V/50-60Hz
- Kích thước: 420 x 125 x 330 mm
- Trọng lượng: 11 kg
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ampli FUJIYAMA DA-5000XG

Ampli FUJIYAMA DA-5000XG

Quà tặng

5.490.000 đ 4.590.000 đ

6 ****
16%

 

- Công suất: 500W
- Điện áp: 220V/50-60 Hz
- Kích thước: 425 x 140 x 375 mm
- Trọng lượng: 15 kg
- Xuất xứ: Chính hãng

Ampli DALTON DA-7000XG

Ampli DALTON DA-7000XG

Quà tặng

6.990.000 đ 3.490.000 đ

2 ****
50%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 400W
- Điện áp: 220-240V
- Kích thước: 420 x 125 x 330 mm
- Trọng lượng: 10.4 kg 
- Xuất xứ: Việt Nam

Ampli DALTON DA-8000X

Ampli DALTON DA-8000X

Quà tặng

4.990.000 đ 4.290.000 đ

4 ****
14%

 

- Công suất: 500W
- Điện áp: 220V / 50Hz - 60Hz
- Kích thước: 420 x 127 x 330 mm
- Trọng lượng: 9.48 Kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc

Ampli JARGUAR SUHYOUNG PA 503A

Ampli JARGUAR SUHYOUNG PA 503A

Quà tặng

7.290.000 đ 6.590.000 đ

1 ****
10%

 

- Công suất: 200W
- Điện áp: 220V/50-60Hz 
- Ngõ vào USB, HDMI,...
- Kích thước: 420 x 125 x 330 mm
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ampli FUJIYAMA DA-A1

Ampli FUJIYAMA DA-A1

Quà tặng

4.990.000 đ 3.490.000 đ

2 ****
30%

 

- Công suất tối đa : 210W/kênh x2 
- Điện áp : AC 220V/50-60Hz 
- Dải tần : 25Hz - 20kHz 

Ampli FUJIYAMA DA-5000X

Ampli FUJIYAMA DA-5000X

Quà tặng

4.590.000 đ 4.490.000 đ

0
2%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.