Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO

CÔNG SUẤT : 250W(2) 300W(1) 360W(1) 400W(2) 500W(1) 600W(2)
TRỞ KHÁNG: 4 ohm(2) 8 Ohm(7)
ĐỘ NHẠY: 95dB(8) 96dB(1)

- Công suất loa: 250W x 2
- Trở kháng: 8Ω
- Độ nhạy: 95dB
- Tần số đáp ứng: 50Hz - 20kHz

Loa DALTON KSN-410

Loa DALTON KSN-410

Quà tặng

7.990.000 đ 6.690.000 đ

0
16%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 125W
- Tần số: 60Hz - 18Khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 455 x 275 x 310 mm
- Xuất xứ:  Việt Nam

Loa DALTON LX-550

Loa DALTON LX-550

Quà tặng

3.990.000 đ 3.490.000 đ

7 ****
13%

 

- Công suất: 300 W
- Tần số: 50hz-20khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 508 x 308 x 278 mm
- Xuất xứ:  Việt Nam

Loa DALTON KSD-510

Loa DALTON KSD-510

Quà tặng

9.900.000 đ 7.990.000 đ

0
19%

 

- Công suất: 400 W 
- Tần số: 40Hz - 140 Khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 390 x 390 x 480 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON SW-3000N (SUB điện)

Loa DALTON SW-3000N (SUB điện)

Quà tặng

8.590.000 đ 6.990.000 đ

0
19%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 40Hz - 140 Khz 
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 360 x 360 x 450 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON SW-2500N (SUB điện)

Loa DALTON SW-2500N (SUB điện)

Quà tặng

7.490.000 đ 5.990.000 đ

0
20%

 

- Công suất: 200 W
- Tần số: 20hz-20khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 450 x 285 x 310 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON KS-310

Loa DALTON KS-310

Quà tặng

6.990.000 đ 5.990.000 đ

1 ****
14%

 

- Công suất: 180 W
- Tần số: 20Hz - 20Khz
- Trở kháng: 8 Ohm
- Kích thước: 510 x 310 x 305 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON K-9000

Loa DALTON K-9000

Quà tặng

5.990.000 đ 4.990.000 đ

1 ****
17%

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 20Hz - 25Khz
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước: 310 x 330 x 1060 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON LS-905

Loa DALTON LS-905

Quà tặng

9.900.000 đ 7.690.000 đ

8 ****
22%

 

- Công suất: 250W
- Tần số: 20Hz - 25Khz
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước: 260 x 325 x 955 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON LS-901

Loa DALTON LS-901

Quà tặng

7.490.000 đ 5.990.000 đ

20%