Loading...

- Loại micro: không dây
- Tần số rộng, độ nhạy cao
- Chức năng: chống giật, chống nhiễu tiếng
- Kích thước nhỏ gọn
- Xuất xứ: Chính hãng

Micro không dây BLACK&WHITE BW-WM633

Micro không dây BLACK&WHITE BW-WM633

Quà tặng

2.990.000 đ 1.990.000 đ

33%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại micro: có dây
- Tần số rộng, độ nhạy cao
- Phạm vi hoạt động rộng 
- Chức năng: chống giật, chống nhiễu
- Xuất xứ: chính hãng

MICRO có dây BLACK&WHITE BWM-540

MICRO có dây BLACK&WHITE BWM-540

Quà tặng

690.000 đ 150.000 đ

0
78%

 

- Loại micro: đứng
- Độ cao: 1.23 - 1.75 m
- Chức năng: chống nhiễu, chống giật
- Trọng lượng: 4.85 kg 
- Xuất xứ: Chính hãng

MICRO đứng BLACK&WHITE BWM-368

MICRO đứng BLACK&WHITE BWM-368

Quà tặng

4.900.000 đ 2.450.000 đ

0
50%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại micro: không dây
- Tần số: 480-850MHZ
- Phạm vi hoạt động: 80 m
- Kích thước nhỏ gọn
- Xuất xứ: Trung Quốc

MICRO BLACK&WHITE BW-WM1700 (Không dây)

MICRO BLACK&WHITE BW-WM1700 (Không dây)

Quà tặng

5.990.000 đ 2.450.000 đ

1 ****
59%

 

- Loại micro: không dây
- Tần số: 480-850MHZ
- Phạm vi hoạt động: 80 m 
- Kích thước: nhỏ gọn
- Xuất xứ: Trung Quốc

MICRO BLACK&WHITE BW-WM1500B (Không dây)

MICRO BLACK&WHITE BW-WM1500B (Không dây)

Quà tặng

6.990.000 đ 4.950.000 đ

0
29%

 

- Loại micro: không dây
- Tần số rộng, độ nhạy cao
- Phạm vi hoạt động rộng
- Chức năng: chống nhiễu tiếng, chống giật
- Xuất xứ: Trung Quốc

Micro không dây BLACK&WHITE BW-WM882

Micro không dây BLACK&WHITE BW-WM882

Quà tặng

5.790.000 đ 990.000 đ

1 *****
83%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại micro: có dây
- Tần số rộng, độ nhạy cao
- Chức năng: chống nhiễu tiếng, chống giật
- Kích thước: nhỏ gọn
- Xuất xứ: Trung Quốc

MICRO BLACK&WHITE BWM-235

MICRO BLACK&WHITE BWM-235

Quà tặng

590.000 đ 350.000 đ

0
41%

 

- Loại micro: không dây
- Tầm hoạt động rộng 
- Chức năng: Chống méo tiếng 
- Kích thước: nhỏ gọn
- Xuất xứ: Trung Quốc

Micro BLACK&WHITE BW-WM800 (Không dây)

Micro BLACK&WHITE BW-WM800 (Không dây)

Quà tặng

6.900.000 đ 3.650.000 đ

0
47%

 

- Loại micro: không dây
- Phạm vi hoạt động 100m 
- Chức năng: Bắt sống tốt chống nhiễu tần số FM
- Kích thước: nhỏ gọn
- Xuất xứ: Trung Quốc

Micro BLACK&WHITE BW-WM870

Micro BLACK&WHITE BW-WM870

Quà tặng

6.990.000 đ 3.950.000 đ

0
43%

 

- Loại micro: không dây
- Tần số: 210MHz - 270MHz
- Phạm vi hoạt động 100m 
- Chức năng: Bắt sóng tốt chống nhiễu tần số FM 
- Xuất xứ: Trung Quốc

Micro BLACK&WHITE BW-WM655

Micro BLACK&WHITE BW-WM655

Quà tặng

3.190.000 đ 750.000 đ

0
76%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.