Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO

THƯƠNG HIỆU: Sony(11) Samsung(3) LG(3)
CÔNG SUẤT: 100W(1) 2200W(1) 2300W(1) 2400W(1) 400W(1) 80W(1) 300W(2) 500W(1) 600W(1) 1000W(4) 1200W(2) 1250W(1)
SỐ KÊNH PHÁT: 2.0 Kênh(1) 2.1 kênh(3) 2.2 Kênh(1) 5.1 Kênh(9) 7.2 Kênh(1)
KẾT NỐI INTERNET: (5) Không(8)
CỔNG USB: (15)
CỔNG HDMI: (10) Không(3)