Loading...

- Công suất: 14.5W
- Công nghệ DVD 

Đầu Máy Karaoke Paramax LS-3000

Đầu Máy Karaoke Paramax LS-3000

Quà tặng

4.990.000 đ

0

 

- Công suất: 20W
- Công nghệ HDD
- Ứng dụng Sing Smart
- Công nghệ Wifi-Direct

Đầu Máy Karaoke Paramax LS-5000

Đầu Máy Karaoke Paramax LS-5000

Quà tặng

13.900.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.