Loading...

- Công suất: 125W
- Tần số: 60Hz - 18Khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 455 x 275 x 310 mm
- Xuất xứ:  Việt Nam

Loa DALTON LX-550

Loa DALTON LX-550

Quà tặng

3.990.000 đ 3.490.000 đ

7 ****
13%

 

- Công suất 200W /2CH
- Kiểu: 8 inch 3 đường tiếng
- Đáp tuyến tần số: 35Hz - 20Khz
- Độ nhạy: 94dB
- Kháng trở 8Ω.

LOA MUSIC WAVE 203 SERIES IV

LOA MUSIC WAVE 203 SERIES IV

Quà tặng

2.190.000 đ 1.890.000 đ

0
14%

 

- Công suất: 80W
- Âm thanh: 2.0 
- Kết nối: USB 
- Kích thước: 720 x 75 x 67 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

LOA THANH SAMSUNG HW-J250/XV 2.2 KÊNH

LOA THANH SAMSUNG HW-J250/XV 2.2 KÊNH

Quà tặng

2.990.000 đ 1.750.000 đ

0
41%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 320W
- Âm thanh: 4.1 
- Kết nối: USB, Bluetooth, Wireless,... 
- Kích thước: 1006 x 465 x 361 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

LOA THANH SAMSUNG HW-H751 XV

LOA THANH SAMSUNG HW-H751 XV

Quà tặng

15.590.000 đ 12.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 350W
- Âm thanh: 8.1 
- Kết nối: USB, Bluetooth, Wireless,... 
- Kích thước: 1510 x 341 x 386 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

LOA CONG SAMSUNG HW-J8501 XV

LOA CONG SAMSUNG HW-J8501 XV

Quà tặng

20.390.000 đ 16.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 200W
- Tần số: FM
- Hỗ trợ: USB, MP3, MP4 
- Kích thước: 260 x 300 x 960 mm
- Xuất xứ: Trung Quốc

LOA ĐỨNG POLYTRON PAS 79

LOA ĐỨNG POLYTRON PAS 79

Quà tặng

9.900.000 đ 2.500.000 đ

3 ****
75%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 200W
- Âm thanh: 2.0 
- Kết nối: USB, MP3,... 
- Kích thước: 260 x 300 x 960 mm
- Xuất xứ: Trung Quốc

LOA ĐỨNG POLYTRON PAS 38

LOA ĐỨNG POLYTRON PAS 38

Quà tặng

8.900.000 đ 2.500.000 đ

1 ****
72%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 300 W
- Tần số: 50hz-20khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 508 x 308 x 278 mm
- Xuất xứ:  Việt Nam

Loa DALTON KSD-510

Loa DALTON KSD-510

Quà tặng

9.900.000 đ 7.990.000 đ

0
19%

 

- Công suất: 180W
- Tần số: 40Hz - 20Khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 510 x 320 x 295 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa GUINNESS 103VI

Loa GUINNESS 103VI

Quà tặng

2.990.000 đ 2.790.000 đ

1 ****
7%

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 40Hz – 20Khz
- Trở kháng: 8 Ohm
- Kích thước: 330 x 495 x 610 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

LOA ARIRANG TSE T4

LOA ARIRANG TSE T4

Quà tặng

1.990.000 đ 1.750.000 đ

12%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 400 W 
- Tần số: 40Hz - 140 Khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 390 x 390 x 480 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON SW-3000N (SUB điện)

Loa DALTON SW-3000N (SUB điện)

Quà tặng

8.590.000 đ 6.990.000 đ

0
19%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 40Hz - 140 Khz 
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 360 x 360 x 450 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON SW-2500N (SUB điện)

Loa DALTON SW-2500N (SUB điện)

Quà tặng

7.490.000 đ 5.990.000 đ

0
20%

 

- Công suất: 200 W
- Tần số: 20hz-20khz
- Trở kháng: 8 ohm
- Kích thước: 450 x 285 x 310 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON KS-310

Loa DALTON KS-310

Quà tặng

6.990.000 đ 5.990.000 đ

1 ****
14%

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 20Hz-25kHz
- Trở kháng: 4 ohms.
- Kích thước: 25cm x 2
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa FUJIYAMA FS-2013N

Loa FUJIYAMA FS-2013N

Quà tặng

6.490.000 đ 4.990.000 đ

23%

 

- Công suất: 180 W
- Tần số: 20Hz - 20Khz
- Trở kháng: 8 Ohm
- Kích thước: 510 x 310 x 305 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON K-9000

Loa DALTON K-9000

Quà tặng

5.990.000 đ 4.990.000 đ

1 ****
17%

 

- Công suất: 300W
- Tần số: 20Hz - 25Khz
- Trở kháng: 4 Ohm
- Kích thước: 310 x 330 x 1060 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Loa DALTON LS-905

Loa DALTON LS-905

Quà tặng

9.900.000 đ 7.690.000 đ

8 ****
22%