Loading...

 

1. Tôi có thể trả góp món hàng này trong vòng bao nhiêu tháng?

_ Thời hạn trả góp được áp dụng là 6 tháng.

2. Tôi có thể trả góp bao nhiêu % trị giá của món hàng?

_ Quý khách có thể trả góp 100% giá trị món hàng. Quý khách có thể chọn thời hạn trả góp trong vòng

6 tháng.

3. Mua trả góp bằng thẻ Tín dụng HSBC, Sacombank, Vietinbank  lãi suất tôi phải chịu là bao nhiêu?

_ Quý khách hoàn toàn không phải trả lãi suất gì, lãi suất trả góp bằng 0%.

4. Khi mua trả góp bằng thẻ Tín dụng HSBC, Sacombank, Vietinbank  tôi có phải chịu thêm khoản phí

nào không?

_ Khi mua trả góp bằng thẻ Tín dụng HSBC, Sacombank, Vietinbank  quý khách không phải chịu thêm

bất cứ khoản phí nào khác.

5. Thủ tục có đơn giản không, tôi phải những nộp giấy tờ gì?

_ Quý khách không cần nộp bất cứ giấy tờ nào, chỉ cần điền vào đơn đăng ký Mua trả góp bằng thẻ tín

dụng HSBC có sẵn tại cửa hàng.

6. Nếu tôi mua cái tủ lạnh trị giá 12 triệu đồng và trả góp 100% trong vòng 6 tháng, thì lúc mua tôi phải

trả bao nhiêu?

_ Quý khách sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng với số tiền 12 triệu như giao dịch bình thường ngay tại

thời điểm mua hàng. Tuy nhiên, khoản tiền đầu tiên quý khách phải trả sẽ được liệt kê trên bảng sao kê

của tháng tới của quý khách, bằng khoản trả góp tháng đầu tiên là 2 triệu đồng. 5 tháng tiếp theo, quý

khách cũng chỉ phải trả mỗi tháng 2 triệu đồng.

7. Nếu đến hạn của sao kê, mà tôi không thanh toán khoản trả góp đúng hạn, thì tôi sẽ bị tính lãi suất

như thế nào?

_ Nếu đến hạn của sao kê, mà quý khách không thanh toán khoản trả góp, thì sẽ bị tính lãi suất như

khoản nợ thẻ tín dụng bình thường ( theo niêm yết tại mỗi ngân hàng ) trên số dư nợ. Lãi suất này sẽ

được cập nhật trên trang web của mỗi ngân hàng.

8. Hạn mức tín dụng của tôi là 20 triệu, vậy sau khi thực hiện giao dịch trả góp cho món hàng 12 triệu

này, tôi sẽ vẫn sử dụng được số dư tài khoản thẻ là (20 triệu – 2 triệu) = 18 triệu?

_ Hạn mức khả dụng trong thẻ tín dụng của quý khách lúc này còn lại là (20 triệu – 12 triệu) = 8 triệu.

Lý do: Ngân hàng tạm thời giữ lại khoản giao dịch trả góp này của quý khách, và sẽ trả lại dần mỗi

tháng sau khi quý khách thanh toán khoản trả góp của tháng đó.

Ví dụ với trường hợp trả góp 100% giá trị món hàng trong vòng 6 tháng, sau khi quý khách đã thanh

toán khoản trả góp 1 triệu của tháng đầu tiên, số dư khả dụng trong thẻ tín dụng của quý khách lúc này

sẽ là [(20 triệu – 12 triệu) + 2 triệu] = 10 triệu.

9. Tôi có thể mua trả góp bất cứ món hàng nào tại cửa hàng này không?

_ Quý khách có thể đăng ký mua trả góp đối với các sản phẩm điện máy trong danh mục hàng hóa có

giá từ 4,000,000 VND ( 5,000,000 đối với Vietinbank ) được bán tại Thiên Hòa.

10. Trong vòng 5 ngày sau khi mua hàng, Khách hàng đổi lại SP có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị trả

góp thì sẽ được giải quyết như sau

_ Khách hàng trả thêm tiền mặt:

_ Hoặc KH có thể làm thêm hồ sơ trả góp nếu giá trị chênh lệch >= 4 triệu ( hoặc 5 triệu đối với

Vietinbank) và còn đủ hạn mức tín dụng cho giao dịch.

11. Sau khi đăng ký mua hàng trả góp tại Thiên Hòa thì giao dịch trả góp sẽ được cập nhật vào Ngân

hàng  sau 5 ngày  hoặc 9 ngày ( tùy theo ngân hàng ). Do vậy, trước thời hạn này, trên sao kê của khách

hàng chưa thể hiện đúng theo giao dịch trả góp.

12. Trong trường hợp món giao dịch trả góp của khách hàng được xử lý sau ngày chốt sao kê, khách

hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán phần dư nợ tối thiểu theo thông báo trên sao kê.