Loading...

1.Tôi có thể trả góp món hàng này trong vòng bao nhiêu tháng?

_ Thời hạn trả góp được áp dụng : 3 tháng / 6 tháng / 12 tháng

2.Tôi có thể trả góp bao nhiêu % trị giá của món hàng?

_ Quý khách có thể trả góp 100% giá trị món hàng.

3.Khi mua trả góp bằng thẻ Tín dụng ANZ  tôi có phải chịu thêm khoản phí nào không?

_ Quý khách đóng thêm phí giao dịch là 2,99%

4.Thủ tục có đơn giản không, tôi phải những nộp giấy tờ gì?

_ Quý khách không cần nộp bất cứ giấy tờ nào, chỉ cần điền vào đơn đăng ký Mua trả góp bằng thẻ tín dụng ANZ có sẵn tại cửa hàng và gọi tổng đài 18001559 sau 3 ngày để chuyển đổi giao dịch

5.Nếu tôi mua cái tủ lạnh trị giá 12 triệu đồng và trả góp 100% trong vòng 12 tháng, thì lúc mua tôi phải trả bao nhiêu?

_ Quý khách sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng với số tiền 12 triệu như giao dịch bình thường ngay tại thời điểm mua hàng. Tuy nhiên, khoản tiền đầu tiên quý khách phải trả sẽ được liệt kê trên bảng sao kê của tháng tới của quý khách, bằng khoản trả góp tháng đầu tiên là 1 triệu đồng. 11 tháng tiếp theo, quý khách cũng chỉ phải trả mỗi tháng 1 triệu đồng.

6.Nếu đến hạn của sao kê, mà tôi không thanh toán khoản trả góp đúng hạn, thì tôi sẽ bị tính lãi suất như thế nào?

_ Nếu đến hạn của sao kê, mà quý khách không thanh toán khoản trả góp, thì sẽ bị tính lãi suất như khoản nợ thẻ tín dụng bình thường ( theo niêm yết tại mỗi ngân hàng ) trên số dư nợ. Lãi suất này sẽ được cập nhật trên trang web của mỗi ngân hàng.

7.Hạn mức tín dụng của tôi là 20 triệu, vậy sau khi thực hiện giao dịch trả góp cho món hàng 12 triệu này, tôi sẽ vẫn sử dụng được số dư tài khoản thẻ là (20 triệu – 1 triệu) = 19 triệu?

_ Hạn mức khả dụng trong thẻ tín dụng của quý khách lúc này còn lại là (20 triệu – 12 triệu) = 8 triệu. Lý do: Ngân hàng tạm thời giữ lại khoản giao dịch trả góp này của quý khách, và sẽ trả lại dần mỗi tháng sau khi quý khách thanh toán khoản trả góp của tháng đó.

Ví dụ với trường hợp trả góp 100% giá trị món hàng trong vòng 12 tháng, sau khi quý khách đã thanh toán khoản trả góp 1 triệu của tháng đầu tiên, số dư khả dụng trong thẻ tín dụng của quý khách lúc này sẽ là [(20 triệu – 12 triệu) + 1 triệu] = 9 triệu.

8.Tôi có thể mua trả góp bất cứ món hàng nào tại cửa hàng này không?

_ Quý khách có thể đăng ký mua trả góp đối với tất cả sản phẩm được bán tại Thiên Hòa với tổng giá trị hóa đơn từ 4,000,000 VND

9.Trong vòng 5 ngày sau khi mua hàng, Khách hàng đổi lại SP có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị trả góp thì sẽ được giải quyết như sau

_ Khách hàng trả thêm tiền mặt:

_ Hoặc KH có thể làm thêm hồ sơ trả góp nếu giá trị chênh lệch >= 4 triệu  và hạn mức tín dụng của KH >= giá trị chênh lệch..

10.Sau khi đăng ký mua hàng trả góp tại Thiên Hòa thì giao dịch trả góp chỉ được cập nhật vào Ngân hàng khi KH gọi đến tổng đài 18001559 (sau 3 ngày) để chuyển đổi giao dịch

11.Hướng dẫn điền đơn đăng ký

Tên khách hàng / Customer name: ……………………………………………………………………..

(Vui lòng điền tên khách hàng giống với tên trên mặt thẻ tín dụng ANZ của quý khách/ This name has to be matched with the name on your ANZ credit card)

4 số thẻ cuối/ 4 last digit number: ……………………………………………………………………………………………………

Số ĐT/Phone Number:…………………………………………………………………………………………..

ĐTDD/Mobile phone No: …………………………….................................................

Thư điện tử / Email address: ……………………………………………………………………………… (Có thể không cung cấp thông tin)

Tôi muốn đăng ký mua trả góp bằng thẻ tín dụng ANZ cho giao dịch mua hàng sau đây / I would like to register for Instalment Plan via ANZ Credit card for this purchase:

Tên hàng/Product

Số lượng/Quantity

Đơn giá/Amount

Ghi rõ 1 sản phẩm  

 

 

  • Hóa đơn bán hàng số / Invoice number:………………………………………………….
  • Tên cửa hàng/ Merchant name:……………………………………………………………….
  • Địa chỉ cửa hàng/ Outlet address: ………………………………………………………….
  • Thời hạn trả góp / Tenor:    12 tháng / 12 months                                                                                     

                                             06 tháng / 06 months

                                             03 tháng / 03 months                                                        

Ngày giao dịch/ Date of transaction: ……………………………………………….

  • Lãi suất Interest: 0% 
  • Phí xử lý giao dịch/ Transaction processing fee:2.99%

Tôi xác nhận đã nhận, đọc, và đồng ý với những điều khoản của chương trình trả góp bằng thẻ tín dụng ANZ, được phát hành bởi ngân hàng TNNH một thành viên ANZ Việt Nam.

Tôi đồng ý rằng ANZ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc hư hại nào của hàng hóa hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác giữa tôi và nhà cung cấp hàng hóa liên quan đến việc mua hàng hóa có sử dụng dịch vụ trả góp không lãi suất.

Tôi theo đây ủy quyền cho ANZ tiếp tục ghi nợ các khoản trả góp phải thanh toán vào tài khoản thẻ tín dụng của tôi bất kể giữa tôi và nhà cung cấp hàng hóa có bất kỳ tranh chấp nào hay không. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng các giao dịch đã chuyển sang phương thức trả góp thì sẽ không thể hủy bỏ được.

I hereby confirm I have received, read and agreed with the Terms and Conditions of the Instalment Plan for ANZ credit card, issued by ANZ Bank (Vietnam) Ltd.

I agree that ANZ will not be liable for any defective or damaged merchandise or any other disputes between me and the merchants relating to any purchase that is applied for this Instalment Purchase.

I hereby authorize ANZ Bank (Vietnam) Ltd. to continue to charge the Installments to my Card Account in accordance with the Installment Plan regardless of any such disputes. I understand and agree that once the transaction has been converted to installments it cannot be cancelled. 

Ngày / Date:

Chữ ký của khách hàng / Customer’s signature

Xác nhận của Đại lý / Merchant’s representative

(*) Gọi tổng đài 18001559 sau 3 ngày để chuyển đổi giao dịch