Loading...

 

  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
  • ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH
  • DỊCH VỤ THIÊN HÒA
  • QUY TRÌNH BH & SỬA CHỮA
  • QUY ĐỊNH THANH LÝ BẢO HÀNH
  • TƯ VẤN SẢN PHẨM

 

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THANH LÝ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

 

Sản phẩm của khách hàng sau khi gửi bảo hành - sửa chữa nhưng không đến nhận lại  Thiên Hòa sẽ giải quyết thanh lý nhằm giải phóng kho.

  1. Đối với trường hợp Khách hàng xác nhận bỏ sản phẩm (không lấy sản phẩm sau khi bảo hành). TTBH Điện máy Thiên Hòa sẽ thanh lý sản phẩm quý khách hàng đã xác định bỏ ( không lấy). Sau 60 ngày tính từ ngày trên biên nhận bảo hành- sửa chữa  
  2. Đối với trường hợp không liên hệ được hoặc  đã liên lạc nhưng quý khách vẫn không đến nhận lại ( không lấy sp )  liên lạc 3 lần . thì sau 6 tháng lưu kho.  Thiên Hòa sẽ tập hợp thanh lý  và không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại về sau.

Chân thành cảm ơn sự hổ trợ và hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua.