Loading...
Nhãn hiệu: Dongsung(13)

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 145kg

- Dung tích: 51,6L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-65E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-65E

Quà tặng

8.490.000 đ 7.900.000 đ

0
7%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 145kg

- Dung tích: 51,6L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-65C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-65C

Quà tặng

8.190.000 đ 7.750.000 đ

0
5%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 120kg

- Dung tích: 43,5L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-60E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-60E

Quà tặng

7.990.000 đ 7.490.000 đ

0
6%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 120kg

- Dung tích: 43,5L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-60C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-60C

Quà tặng

7.790.000 đ 7.290.000 đ

0
6%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 95kg

- Dung tích: 38,2L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-55E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-55E

Quà tặng

6.590.000 đ 6.290.000 đ

0
5%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 95kg

- Dung tích: 38,2L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-55C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-55C

Quà tặng

6.390.000 đ 5.900.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 90kg

- Dung tích: 38,1L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-50E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-50E

Quà tặng

5.990.000 đ 5.750.000 đ

0
4%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 67kg

- Dung tích: 26,1L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-47E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-47E

Quà tặng

4.590.000 đ 4.190.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 67kg

- Dung tích: 26,1L

KÉT SẮT DONGSUNG DS-47C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-47C

Quà tặng

4.490.000 đ 3.990.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 63kg

- Dung tích: 22.2L

- Xuất xứ: Việt Nam

KÉT SẮT DONGSUNG DS-36E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-36E

Quà tặng

4.790.000 đ 4.390.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Trọng lượng: 63kg

- Dung tích: 22.2L

- Xuất xứ: Việt Nam

KÉT SẮT DONGSUNG DS-36C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-36C

Quà tặng

4.490.000 đ 3.990.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Bên trong chia thành các tầng nhỏ tiện cho việc lưu trữ nhiều đồ vật

- Xuất xứ: Việt Nam

KÉT SẮT DONGSUNG DS-32E

KÉT SẮT DONGSUNG DS-32E

Quà tặng

4.490.000 đ 3.850.000 đ

0
14%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Két sắt chống cháy chống trộm

- Sử dụng công nghệ sơn vân bông

- Bên trong chia thành các tầng nhỏ tiện cho việc lưu trữ nhiều đồ vật

- Xuất xứ: Việt Nam

KÉT SẮT DONGSUNG DS-32C

KÉT SẮT DONGSUNG DS-32C

Quà tặng

3.990.000 đ 3.590.000 đ

0
10%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.