Loading...

- Hiển thị số điện thoại gọi đến 2 hệ FSK và DTMF.
- Lưu được 30 số gọi đến, 15 số gọi đi.
- Có 6 bộ nhớ nhanh.
- Speaker phone.

Điện thoại bàn NIPPON NP1405

Điện thoại bàn NIPPON NP1405

Quà tặng

290.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Gọi lại số vừa gọi
- Màn hình LCD
- Hạn chế cuộc gọi

Điện thoại bàn PANASONIC KXT7703X

Điện thoại bàn PANASONIC KXT7703X

Quà tặng

590.000 đ 490.000 đ

0
17%

 

- 3 mức âm lượng chuông
- Gọi lại số gần nhất

Điện thoại bàn Panasonic KXT7705X

Điện thoại bàn Panasonic KXT7705X

Quà tặng

790.000 đ 690.000 đ

0
13%

 

- Màn hình LCD có đèn nền màu xanh
- Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ
- Lưu được 10 số gọi đến và 5 số gọi đi
- Danh bạ 50 số và tên
- Có hỗ trợ phím bấm lớn

Điện thoại bàn Uniden AT4100 (Một tay con)

Điện thoại bàn Uniden AT4100 (Một tay con)

Quà tặng

490.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD có đèn nền màu xanh
- Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ
- Lưu được 10 số gọi đến và 5 số gọi đi
- Danh bạ 50 số và tên
- Có hỗ trợ phím bấm lớn

Điện thoại bàn Uniden AT4101 (Một tay con)

Điện thoại bàn Uniden AT4101 (Một tay con)

Quà tặng

490.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD có đèn nền màu xanh, hiển thị số gọi đến
- Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ
- Lưu được 10 số gọi đến và 5 số gọi đi
- Danh bạ 50 số và tên
- Có hỗ trợ phím bấm lớn
- Hỗ trợ chức năng loa ngoài

Điện thoại bàn Uniden AT4101-2 (Hai tay con)

Điện thoại bàn Uniden AT4101-2 (Hai tay con)

Quà tặng

790.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 100 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy
- Mất điện sử dụng được

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320CX

Quà tặng

2.490.000 đ 2.290.000 đ

0
8%

 

- Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 100 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310CX

Quà tặng

2.190.000 đ 1.890.000 đ

0
14%

 

- Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB112CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB112CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.190.000 đ 1.090.000 đ

3 ****
8%

 

- Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110CX (Một tay con)

Quà tặng

790.000 đ 690.000 đ

0
13%

 

- Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC210CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC210CX (Một tay con)

Quà tặng

990.000 đ 890.000 đ

1 ****
10%

 

- Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC212CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC212CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.590.000 đ 1.490.000 đ

0
6%

 

- Màn hình LCD 1.8"
- Danh bạ 120 tên và số
- Loa ngoài 2 chiều
- 9 phím gọi nhanh, Nhớ 10 số gọi đi
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD310CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD310CX (Một tay con)

Quà tặng

1.290.000 đ 1.090.000 đ

0
16%

 

- Màn hình LCD 1.8"
- Danh bạ 120 tên và số
- Loa ngoài 2 chiều
- 9 phím gọi nhanh, Nhớ 10 số gọi đi
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD312CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD312CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.790.000 đ 1.690.000 đ

0
6%

 

- Màn hình LCD 1.6"
- Danh bạ 50 tên và số
- 6 phím gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên
- Nhớ 10 số gọi đi
- Mở rộng 6 tay con

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC310CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC310CX (Một tay con)

Quà tặng

990.000 đ 890.000 đ

0
10%

 

- Màn hình LCD 1.6"
- Danh bạ 50 tên và số
- 6 phím gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên
- Nhớ 10 số gọi đi
- Mở rộng 6 tay con

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.590.000 đ 1.490.000 đ

0
6%

 
Nhãn hiệu: Nippon(1) Uniden(3) Panasonic(20)