Loading...

- Smart Tivi, 49 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Tổng công suất loa: 20W 

Smart Tivi SamSung 49 inch UA49KU6400 KXXV LED 4K

Smart Tivi SamSung 49 inch UA49KU6400 KXXV LED 4K

Quà tặng

27.900.000 đ 17.900.000 đ

0
36%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Cong, 40 inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Tổng công suất loa: 20W 

Smart Tivi SamSung Cong 40 inch UA40K6300 AKXXV

Smart Tivi SamSung Cong 40 inch UA40K6300 AKXXV

Quà tặng

16.900.000 đ 11.900.000 đ

0
30%

 

- Smart Tivi Cong, 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Tổng công suất loa: 20W 

Smart Tivi SamSung Cong 55 inch UA55KU6500 KXXV 4K

Smart Tivi SamSung Cong 55 inch UA55KU6500 KXXV 4K

Quà tặng

32.900.000 đ 29.900.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi, 43 inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chuyển động rõ nét: 200Hz

Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650VN LED

Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650VN LED

Quà tặng

9.990.000 đ 9.350.000 đ

0
6%

 

- Smart Tivi, 40 inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chuyển động rõ nét: 200Hz

Smart Tivi Toshiba 40 inch 40L5650VN LED

Smart Tivi Toshiba 40 inch 40L5650VN LED

Quà tặng

8.990.000 đ 8.490.000 đ

0
6%

 

- Android Tivi, 43 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Điều khiển tivi bằng điện thoại
- Chuyển động rõ nét: XR 200 Hz

Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E VN3 LED 4K

Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E VN3 LED 4K

Quà tặng

17.900.000 đ 16.490.000 đ

0
8%

 

- Internet Tivi, 40 inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB
- Tần số quét: 60 Hz

Internet Tivi TCL 40 inch L40S4900 LED

Internet Tivi TCL 40 inch L40S4900 LED

Quà tặng

7.990.000 đ 6.990.000 đ

0
13%

 

- Internet Tivi, 32 inch
- Độ phân giải: HD
- Kết nối: HDMI, USB
- Tần số quét: 60 Hz

Internet Tivi TCL 32 inch L32S4900 LED

Internet Tivi TCL 32 inch L32S4900 LED

Quà tặng

5.990.000 đ 4.690.000 đ

1 ****
22%

 

- Smart Tivi, 43 inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB
- Tần số quét: 60 Hz

Smart Tivi TCL 43 inch L43S6000 LED

Smart Tivi TCL 43 inch L43S6000 LED

Quà tặng

8.490.000 đ 7.990.000 đ

1 ****
6%

 

- Smart Tivi, 32 inch
- Độ phân giải: HD
- Kết nối: HDMI, USB
- Tần số quét: 60 Hz

Smart Tivi TCL 32 inch L32S6000 LED

Smart Tivi TCL 32 inch L32S6000 LED

Quà tặng

5.590.000 đ 5.290.000 đ

0
5%

 

- Android Tivi, 75 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Điều khiển tivi bằng điện thoại
- Chuyển động rõ nét: XR 1200 Hz

Android Tivi Sony 75 inch KD-75Z9D LED 3D 4K

Android Tivi Sony 75 inch KD-75Z9D LED 3D 4K

Quà tặng

159.900.000 đ 149.900.000 đ

0
6%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi, 40inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chỉ số hình ảnh: 200
- Hệ điều hành: Android 4.4.2

Smart Tivi Skyworth 40 inch 40S810 LED

Smart Tivi Skyworth 40 inch 40S810 LED

Quà tặng

7.490.000 đ 5.900.000 đ

0
21%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi, 32inch
- Độ phân giải: HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chuyển động rõ nét: 100Hz

Smart Tivi Toshiba 32 inch 32L5650VN Led

Smart Tivi Toshiba 32 inch 32L5650VN Led

Quà tặng

6.490.000 đ 6.190.000 đ

3 ****
5%

 

- Smart Tivi, 49inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chuyển động rõ nét: 200Hz

Smart Tivi Toshiba 49 inch 49L5650VN Led

Smart Tivi Toshiba 49 inch 49L5650VN Led

Quà tặng

12.990.000 đ 11.900.000 đ

0
8%

 

- Smart Tivi, 75 inch
- Độ phân giải: 4K (3840x2160 pixels)
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS
- Tần số quét: 100Hz

Smart Tivi LG 75 inch 75UH656T Led 4K

Smart Tivi LG 75 inch 75UH656T Led 4K

Quà tặng

89.900.000 đ 66.392.000 đ

0
26%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi 43inch
- Độ phân giải: Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Tổng công suất loa 20W
- Hệ điều hành: Tizen OS

Smart Tivi SamSung 43 inch UA43K5300 AKXXV Led

Smart Tivi SamSung 43 inch UA43K5300 AKXXV Led

Quà tặng

10.400.000 đ 9.900.000 đ

1 ****
5%