Loading...

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: HDMI, USB, AV,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED SONY KDL-40R350D 40 INCH

TIVI LED SONY KDL-40R350D 40 INCH

Quà tặng

9.900.000 đ 5.500.000 đ

4 ****
44%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG CONG 65 INCH UA65KS9000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG CONG 65 INCH UA65KS9000 KXXV LED 4K

Quà tặng

89.900.000 đ 59.900.000 đ

0
33%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG CONG 55 INCH UA55KS9000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG CONG 55 INCH UA55KS9000 KXXV LED 4K

Quà tặng

59.900.000 đ 49.900.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV...
- Hệ điều hành: không

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

Quà tặng

12.900.000 đ 8.500.000 đ

0
34%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED PANASONIC TH-43D410V 43 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-43D410V 43 INCH

Quà tặng

9.490.000 đ 6.200.000 đ

2 ****
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: HDMI, USB,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED PANASONIC TH-40D400V 40 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-40D400V 40 INCH

Quà tặng

8.490.000 đ 6.000.000 đ

1 ****
29%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-43DS630V 43 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-43DS630V 43 INCH (SMART TV)

Quà tặng

12.490.000 đ 7.868.000 đ

2 ****
37%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV, wifi...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-40DS500V 40 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-40DS500V 40 INCH (SMART TV)

Quà tặng

9.490.000 đ 7.990.000 đ

1 ****
16%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-49DS630V 49 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-49DS630V 49 INCH (SMART TV)

Quà tặng

15.900.000 đ 10.500.000 đ

0
34%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 32 inch
- Độ phân giải: HD (1366 x 768)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV, wifi...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-32DS500V 32 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-32DS500V 32 INCH (SMART TV)

Quà tặng

6.490.000 đ 6.290.000 đ

1 ****
3%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 32 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: 3 HDMI, 2 USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-55DS630V 55 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-55DS630V 55 INCH (SMART TV)

Quà tặng

22.900.000 đ 14.900.000 đ

0
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV 3D
- Kết nối: 3 HDMI, 3 USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 65UH950T 65 INCH (SMART TV - 4K - 3D)

TIVI LED LG 65UH950T 65 INCH (SMART TV - 4K - 3D)

Quà tặng

89.900.000 đ 39.900.000 đ

0
56%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV 3D
- Kết nối: 3 HDMI, 3 USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 55UH850T 55 INCH (SMART TV - 4K - 3D)

TIVI LED LG 55UH850T 55 INCH (SMART TV - 4K - 3D)

Quà tặng

45.900.000 đ 28.900.000 đ

0
37%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 50 inch
- Độ phân giải: UHD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: SMART TV
- Kết nối: Wifi, LAN, HDMI,...
- Hệ điều hành: Android

TIVI LED TCL L50E5900 50 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI LED TCL L50E5900 50 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

13.900.000 đ 7.095.000 đ

0
49%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: 3 HDMI, 2 USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 55UH650T 55 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI LED LG 55UH650T 55 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

36.900.000 đ 19.363.000 đ

0
48%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: 3 HDMI, 2 USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 49UH650T 49 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI LED LG 49UH650T 49 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

19.900.000 đ 13.900.000 đ

0
30%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.