Loading...

- Kích thước màn hình: 32 inch
- Độ phân giải: HD (1366 x 768 pixels)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

Smart Tivi LED LG 32 inch 32LH591D

Smart Tivi LED LG 32 inch 32LH591D

Quà tặng

7.500.000 đ 6.790.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080 pixels)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

Smart Tivi LED LG 43 inch 43LH605T

Smart Tivi LED LG 43 inch 43LH605T

Quà tặng

11.800.000 đ 10.990.000 đ

0
7%

 

- Kích thước màn hình: 86 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

Smart Tivi LED LG 86 inch 86UH955T 3D 4K

Smart Tivi LED LG 86 inch 86UH955T 3D 4K

Quà tặng

199.000.000 đ 149.890.000 đ

0
25%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: FullHD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: HDMI, USB, AV,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED SONY KDL-55W650D VN3 55 INCH (INTERNET TV)

TIVI LED SONY KDL-55W650D VN3 55 INCH (INTERNET TV)

Quà tặng

23.900.000 đ 18.900.000 đ

0
21%

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 65UH850T 65 INCH (SMART TV - 3D - 4K)

TIVI LED LG 65UH850T 65 INCH (SMART TV - 3D - 4K)

Quà tặng

74.900.000 đ 51.992.000 đ

0
31%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi...
- Hệ điều hành: WebOS

TIVI LED LG 65UH770T 65 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI LED LG 65UH770T 65 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

64.900.000 đ 46.720.000 đ

0
28%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: 4 HDMI, 3 USB, Wifi...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG 49 INCH UA49KS7000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG 49 INCH UA49KS7000 KXXV LED 4K

Quà tặng

29.900.000 đ 24.900.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV màn hình cong
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Android

TIVI MÀN HÌNH CONG TCL L65C1-UC 65 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI MÀN HÌNH CONG TCL L65C1-UC 65 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

29.900.000 đ 24.890.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV màn hình cong
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Android

TIVI MÀN HÌNH CONG TCL L55C1-UC 55 INCH (SMART TV - 4K)

TIVI MÀN HÌNH CONG TCL L55C1-UC 55 INCH (SMART TV - 4K)

Quà tặng

21.900.000 đ 16.900.000 đ

1 ****
23%

 

- Kích thước màn hình: 78 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV màn hình cong
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG CONG 78 INCH UA78KS9000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG CONG 78 INCH UA78KS9000 KXXV LED 4K

Quà tặng

189.900.000 đ 179.900.000 đ

0
5%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: UHD 4k (3840 x 2160) 
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, AV, LAN, wifi...
- Hệ điều hành: Android

TIVI LED SONY KD-55X8500D VN3 55 INCH (SMART TV - 4K) (BẠC)

TIVI LED SONY KD-55X8500D VN3 55 INCH (SMART TV - 4K) (BẠC)

Quà tặng

39.900.000 đ 24.900.000 đ

2 ****
38%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-43CS600V 43 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-43CS600V 43 INCH (SMART TV)

Quà tặng

9.990.000 đ 8.200.000 đ

0
18%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: HDMI, USB, AV,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED SONY KDL-40R350D 40 INCH

TIVI LED SONY KDL-40R350D 40 INCH

Quà tặng

9.900.000 đ 7.300.000 đ

1 ****
26%

 

- Kích thước màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG CONG 65 INCH UA65KS9000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG CONG 65 INCH UA65KS9000 KXXV LED 4K

Quà tặng

89.900.000 đ 66.900.000 đ

0
26%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Loại tivi: Smart TV
- Kết nối: HDMI, USB, LAN, wifi, AV...
- Hệ điều hành: Tizen OS

SMART TIVI SAMSUNG CONG 55 INCH UA55KS9000 KXXV LED 4K

SMART TIVI SAMSUNG CONG 55 INCH UA55KS9000 KXXV LED 4K

Quà tặng

59.900.000 đ 49.900.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV...
- Hệ điều hành: không

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

Quà tặng

12.900.000 đ 9.990.000 đ

0
23%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.