Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO

GIÁ BÁN: Từ 5tr-10tr(7) Từ 10tr-20tr(2)
LOẠI TIVI: Smart Tivi(4) Tivi LED(2)
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH: 78 inch(1)
ĐỘ PHÂN GIẢI: Full HD(8)
CỔNG HDMI: (2) 2 Cổng(3) 3 Cổng(4)
CỔNG USB: (2) 1 Cổng(2) 2 Cổng(5)

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-43CS600V 43 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-43CS600V 43 INCH (SMART TV)

Quà tặng

9.990.000 đ 8.200.000 đ

0
18%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV...
- Hệ điều hành: không

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-49D410V 49 INCH

Quà tặng

12.900.000 đ 9.990.000 đ

0
23%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED PANASONIC TH-43D410V 43 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-43D410V 43 INCH

Quà tặng

9.490.000 đ 7.390.000 đ

2 ****
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: HDMI, USB,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED PANASONIC TH-40D400V 40 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-40D400V 40 INCH

Quà tặng

8.490.000 đ 6.890.000 đ

0
19%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 43 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-43DS630V 43 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-43DS630V 43 INCH (SMART TV)

Quà tặng

12.490.000 đ 9.290.000 đ

1 ****
26%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 40 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV, wifi...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-40DS500V 40 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-40DS500V 40 INCH (SMART TV)

Quà tặng

9.490.000 đ 7.290.000 đ

1 ****
23%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 49 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-49DS630V 49 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-49DS630V 49 INCH (SMART TV)

Quà tặng

15.900.000 đ 11.890.000 đ

0
25%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 32 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kết nối: 3 HDMI, 2 USB, Wifi,...
- Hệ điều hành: My Home Screen

TIVI LED PANASONIC TH-55DS630V 55 INCH (SMART TV)

TIVI LED PANASONIC TH-55DS630V 55 INCH (SMART TV)

Quà tặng

22.900.000 đ 16.900.000 đ

0
26%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kích thước màn hình: 42 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Loại tivi: Tivi LED
- Kết nối: USB, HDMI, Cổng AV,...
- Hệ điều hành: Không

TIVI LED PANASONIC TH-42C500V 42 INCH

TIVI LED PANASONIC TH-42C500V 42 INCH

Quà tặng

9.990.000 đ 5.700.000 đ

2 ****
43%

[HẾT HÀNG]