Loading...
Lọc sản phẩm

Nhãn hiệu:

Công suất:

Loại máy:

Sắp xếp theo: 
Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (Tủ đứng 5HP) 41.990.000 đ
Máy lạnh Reetech RT/RC9-CE 1 HP 6.990.000 đ   6.090.000 đ
Máy lạnh LG V10ENP 1 HP 10.590.000 đ   6.890.000 đ
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV 2 HP 22.600.000 đ   20.690.000 đ
Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V/RAS-H18PACVG-V 2 HP 21.490.000 đ   19.190.000 đ
Máy lạnh Mitsubishi SRK12CT-S5/SRC12CT-S5 1.5 HP 10.590.000 đ   9.490.000 đ
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV 1 HP 12.290.000 đ   11.190.000 đ
Máy Lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV 1.5 HP 14.990.000 đ   13.490.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 2HP CU/CS-PU18TKH-8 20.590.000 đ   19.490.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 1.5 HP CU/CS-PU12TKH-8 13.790.000 đ   12.990.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-PU9TKH-8 11.590.000 đ   10.590.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 2HP CU/CS-N18TKH-8 17.000.000 đ   16.590.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12SKH-8 11.590.000 đ   10.790.000 đ
Máy Lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8 9.590.000 đ   8.590.000 đ
Máy Lạnh SHARP 2HP AH-X18UEW 18.990.000 đ   16.490.000 đ
Máy Lạnh SHARP 1.5Hp AH-X12UEW 13.490.000 đ   11.890.000 đ
Trang 1 Của 5