Loading...
Khối lượng giặt (kg): 7(2) 8.2(2) 9(2) 9.5(1) 10(2) 10.5(1) 11(1) 12(1) 14(2) 15(1) 16(2)

- Khối lượng giặt 16 kg
- Tiết kiệm điện với S-DD Inverter
Công nghệ UFB siêu bọt khí NANO
- Thanh lăn kép chống xoắn nâng cao hiệu quả giặt
- Hiệu ứng thác nước đôi
- Tốc độ vắt 700 vòng/ phút

Máy giặt Toshiba AW-DUG1700WV (SS) 16 kg

Máy giặt Toshiba AW-DUG1700WV (SS) 16 kg

Quà tặng

15.990.000 đ

2 *

 

- Khối lượng giặt 15 kg
- Tốc độ vắt 700 vòng/ phút
- Tiết kiệm điện với S-DD Inverter
Giặt cô đặc bằng bọt khí
- Hiệu ứng thác nước đôi
- Chế độ tự làm sạch lồng giặt

Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV (SK) 15 kg

Máy giặt Toshiba AW-DG1600WV (SK) 15 kg

Quà tặng

14.490.000 đ

0

 

- Khối lượng giặt 14 kg
- Tốc độ vắt 700 vòng/ phút
- Tiết kiệm điện với S-DD Inverter
Giặt cô đặc bằng bọt khí
- Hiệu ứng thác nước đôi
- Chế độ tự làm sạch lồng giặt

Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV (KK) 14 kg

Máy giặt Toshiba AW-DG1500WV (KK) 14 kg

Quà tặng

13.490.000 đ

0

 

-Dung lượng giặt 8.2 Kg
-Lồng giặt Magic Drum
-Công nghệ Mega Power Wash
-Chức năng vắt cực khô
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Hiệu ứng thác nước
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Tính năng ghi nhớ
-Mâm giặt Mega Power cực mạnh
-Tính năng xả với hương thơm
-Nắp giặt trong suốt
-Lưới chống chuột
-Động cơ truyền động gián tiếp

Máy Giặt TOSHIBA 8.2Kg AW-MF920LV (WB)

Máy Giặt TOSHIBA 8.2Kg AW-MF920LV (WB)

Quà tặng

5.990.000 đ 5.690.000 đ

5 ****
5%

 

-Dung tích giặt 10.5 Kg
-Lồng giặt Magic Drum
-Công nghệ Mega Power Wash
-Chức năng vắt cực khô
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Hiệu ứng thác nước
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Tính năng ghi nhớ Mâm giặt
-Mega Power cực mạnh
-Tính năng xả với hương thơm
-Nắp giặt trong suốt
-Lưới chống chuột 

Máy Giặt TOSHIBA 10.5Kg AW-ME1150GV (WK)

Máy Giặt TOSHIBA 10.5Kg AW-ME1150GV (WK)

Quà tặng

7.790.000 đ 7.650.000 đ

0
2%

 

-Dung tích giặt 9.5 Kg
-Lồng giặt Magic Drum
-Công nghệ Mega Power Wash
-Chức năng vắt cực khô
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Hiệu ứng thác nước
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Tính năng ghi nhớ Mâm giặt
-Mega Power cực mạnh
-Tính năng xả với hương thơm
-Nắp giặt trong suốt
-Lưới chống chuột 

Máy Giặt TOSHIBA 9.5Kg AW-ME1050GV (WD)

Máy Giặt TOSHIBA 9.5Kg AW-ME1050GV (WD)

Quà tặng

7.290.000 đ 7.150.000 đ

1 ****
2%

 

-Dung tích giặt 11 Kg
-S-DD Inverter
-Điều chỉnh luồng nước
-Hiệu ứng thác nước đôi
-Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Vắt cực khô với hệ thống khe hút khí vòng cung
-Hộp lọc xơ vải
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Tiết kiệm ngay cả ở chế độ chờ
-Lồng giặt Magic Drum
-Tính năng lưu giữ hương thơm
  

Máy Giặt TOSHIBA 11KG AW-DME1200GV (WK)

Máy Giặt TOSHIBA 11KG AW-DME1200GV (WK)

Quà tặng

10.490.000 đ 10.390.000 đ

0
1%

 

-Dung tích giặt 10 Kg
-S-DD Inverter 
-Điều chỉnh luồng nước 
-Hiệu ứng thác nước đôi 
-Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ 
-Giặt cô đặc bằng bọt khí 
-Vắt cực khô với hệ thống khe hút khí vòng cung 
-Hộp lọc xơ vải 
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động 
-Tiết kiệm ngay cả ở chế độ chờ 
-Lồng giặt ngôi sao pha lê 
-Tính năng lưu giữ hương thơm            

Máy Giặt TOSHIBA 10Kg AW-DE1100GV (WS)

Máy Giặt TOSHIBA 10Kg AW-DE1100GV (WS)

Quà tặng

9.490.000 đ 9.300.000 đ

0
2%

 

-Dung tích 16 Kg
-S-DD Inverter
-Điều chỉnh luồng nước
-Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Vắt cực khô với hệ thống khe hút khí vòng cung
-Hộp lọc xơ vải
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Tiết kiệm ngay cả ở chế độ chờ
-Lồng giặt Magic Drum
-Tính năng lưu giữ hương thơm

Máy Giặt TOSHIBA AW-DME1700WV (WK)

Máy Giặt TOSHIBA AW-DME1700WV (WK)

Quà tặng

14.490.000 đ 14.200.000 đ

0
2%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung lượng giặt 8.2 Kg
-Công nghệ Mega Power Wash
-Chức năng vắt cực khô
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Hiệu ứng thác nước
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Tính năng ghi nhớ
-Mâm giặt Mega Power cực mạnh
-Tính năng xả với hương thơm
-Nắp giặt trong suốt
-Lưới chống chuột
-Động cơ truyền động gián tiếp

Máy Giặt TOSHIBA AW-E920LV (WB)

Máy Giặt TOSHIBA AW-E920LV (WB)

Quà tặng

5.490.000 đ 5.190.000 đ

7 ****
5%

 

 -Khối lượng giặt 14 Kg
 -S-DD Inverter
 -Điều chỉnh luồng nước
 -Hiệu ứng thác nước đôi
 -Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ
 -Giặt cô đặc bằng bọt khí
 -Vắt cực khô với hệ thống khe hút khí vòng cung
 -Hộp lọc xơ vải
 -Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
 -Tiết kiệm ngay cả ở chế độ chờ
 -Lồng giặt ngôi sao pha lê
 -Tính năng lưu giữ hương thơm

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1500WV (WS)

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1500WV (WS)

Quà tặng

12.490.000 đ 12.250.000 đ

1 ****
2%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Khối lượng giặt 12 Kg
- S-DD Inverter
- Điều chỉnh luồng nước
- Hiệu ứng thác nước đôi
- Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ
- Giặt cô đặc bằng bọt khí
- Vắt cực khô với hệ thống khe hút khí vòng cung
- Hộp lọc xơ vải
- Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
- Tiết kiệm ngay cả ở chế độ chờ
- Lồng giặt ngôi sao pha lê
- Tính năng lưu giữ hương thơm

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1300WV (W)

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1300WV (W)

Quà tặng

11.490.000 đ 11.250.000 đ

1 ****
2%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Khối lượng giặt 9 Kg
- S-DD Inverter
- Điều chỉnh luồng nước
- Hiệu ứng thác nước đôi
- Mâm giặt Mega Power mạnh mẽ
- Giặt cô đặc bằng bọt khí

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1000CV (WB)

Máy Giặt TOSHIBA AW-DC1000CV (WB)

Quà tặng

8.400.000 đ 8.290.000 đ

8 ****
1%

 

- Khối lượng giặt 10kg
- Tốc độ vắt 700 vòng/phút
- Chức năng vắt cực khô kêt hợp hệ thống khe hút khí vòng cung
- Tiết kiệm điện ngay cả chế độ chờ
- Mâm giặt kháng khuẩn
- Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động

Máy Giặt TOSHIBA AW-B1100GV (WD)

Máy Giặt TOSHIBA AW-B1100GV (WD)

Quà tặng

6.990.000 đ

2 ****

 

-Dung lượng giặt 9 kg
-Chức năng vắt cực khô
-Hệ thống cân chỉnh mực nước tự động
-Hiệu ứng thác nước đôi
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Tính năng ghi nhớ
-Mâm giặt Hybrid Powerful
-Tính năng Fragrance Course
-Mâm giặt kháng khuẩn
-Khóa nắp máy giặt
-Lưới chống chuột

 

Máy Giặt TOSHIBA AW-B1000GV (WB)

Máy Giặt TOSHIBA AW-B1000GV (WB)

Quà tặng

6.450.000 đ 6.390.000 đ

1 ****
1%

 

-Khối lượng giặt 7Kg
-Mâm giặt xoay chiều W
-Giặt cô đặc bằng bọt khí
-Vắt cực khô với hệ thống hút khí vòng cung
-Làm sạch lồng giặt
-Chức năng làm sạch lồng giặt
-Kỹ thuật Fuzzy logic
-Khóa an toàn cho trẻ em
-Khóa nắp máy
-Tiết kiệm điện ngay cả chế độ chờ

Máy giặt TOSHIBA AW-A800SV (WG)-NK

Máy giặt TOSHIBA AW-A800SV (WG)-NK

Quà tặng

4.670.000 đ 4.150.000 đ

15 ****
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.