Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO


- Loại chuột không dây
- Độ nhạy 2.4 GHz
- Giao tiếp USB
- Phạm vi hỗ trợ <=10m
- Độ phân giải 800 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH MICROTEK MT-242 (WIRELESS)

CHUỘT MÁY TÍNH MICROTEK MT-242 (WIRELESS)

Quà tặng

190.000 đ 149.000 đ

0
22%

 

- Loại chuột không dây
- Độ nhạy 2.4 GHz
- Giao tiếp USB
- Phạm vi hỗ trợ <=10m
- Độ phân giải 800 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH MICROTEK MT-185 (WIRELESS)

CHUỘT MÁY TÍNH MICROTEK MT-185 (WIRELESS)

Quà tặng

149.000 đ 90.000 đ

0
40%

 

- Loại chuột không dây (Wireless)
- Kết nối 10m
- Thời gian sử dụng pin lâu
- Tương thích PC, Laptop
- Độ phân giải 2400 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH HAVIT M39 (KHÔNG DÂY)

CHUỘT MÁY TÍNH HAVIT M39 (KHÔNG DÂY)

Quà tặng

249.000 đ 50.000 đ

0
80%

 

- Loại chuột không dây (Wireless)
- Kết nối 15m
- Thời gian sử dụng pin lâu
- Tương thích PC, Laptop
- Độ phân giải 1500 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH FORTER V3 (WIRELESS)

CHUỘT MÁY TÍNH FORTER V3 (WIRELESS)

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

0
24%

 

- Loại chuột không dây (Wireless)
- Kết nối 10m
- Thời gian sử dụng pin lâu
- Tương thích PC, Laptop
- Độ phân giải 1500 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH FORTER V181 (WIRELESS)

CHUỘT MÁY TÍNH FORTER V181 (WIRELESS)

Quà tặng

149.000 đ 90.000 đ

0
40%

 

- Chuột không dây
- Kết nối : USB
- Pin: AA
- Độ phân giải: 1000dpi

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Trắng (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Trắng (Không Dây)

Quà tặng

590.000 đ

0

 

- Chuột không dây
- Kết nối : USB
- Pin: AA
- Độ phân giải: 1000dpi

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Đen (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Đen (Không Dây)

Quà tặng

590.000 đ

0

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1600 dpi
- Khoảng cách: 10m

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBB16NB(KD)

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBB16NB(KD)

Quà tặng

490.000 đ 290.000 đ

0
41%

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1200 dpi
- Số nút: 3

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW08RD(KD)

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW08RD(KD)

Quà tặng

690.000 đ 390.000 đ

0
43%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1200 dpi
- Số nút: 5

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09BL(KD)

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09BL(KD)

Quà tặng

490.000 đ 290.000 đ

0
41%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1200 dpi
- Số nút: 5

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09RD(KD)

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09RD(KD)

Quà tặng

490.000 đ 290.000 đ

0
41%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1200 dpi
- Số nút: 5

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09WH(KD)

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBW09WH(KD)

Quà tặng

490.000 đ 290.000 đ

0
41%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1000 dpi
- Hệ điều hành: Windows, Mac, Linux

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SSV

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SSV

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

0
24%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1000 dpi
- Hệ điều hành: Windows, Mac, Linux

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SRD

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SRD

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

0
24%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1000 dpi
- Hệ điều hành: Windows, Mac, Linux

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SWH

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SWH

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

24%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB
- Độ phân giải: 1000 dpi
- Hệ điều hành: Windows, Mac, Linux

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SBW

Chuột Máy Tính IBUFFALO BSMBU16SBW

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

0
24%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.