Loading...

- Loại chuột không dây
- Độ nhạy 2.4 GHz
- Giao tiếp USB
- Phạm vi hỗ trợ <=10m
- Độ phân giải 1000 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH RAPOO 7100 XANH (KHÔNG DÂY)

CHUỘT MÁY TÍNH RAPOO 7100 XANH (KHÔNG DÂY)

Quà tặng

490.000 đ

0

 

- Loại chuột không dây
- Độ nhạy 2.4 GHz
- Giao tiếp USB
- Phạm vi hỗ trợ <=10m
- Độ phân giải 1000 dpi

CHUỘT MÁY TÍNH RAPOO 7100 XÁM (KHÔNG DÂY)

CHUỘT MÁY TÍNH RAPOO 7100 XÁM (KHÔNG DÂY)

Quà tặng

490.000 đ

0

 

- Chuột không dây
- Kết nối : USB
- Pin: AA
- Độ phân giải: 1000dpi

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Trắng (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Trắng (Không Dây)

Quà tặng

590.000 đ

0

 

- Chuột không dây
- Kết nối : USB
- Pin: AA
- Độ phân giải: 1000dpi

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Đen (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3900P Đen (Không Dây)

Quà tặng

590.000 đ

0

 

- Loại: Không dây
- Số nút: 3 nút
- Kiểu kết nối: Bluetooth
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO 6610 (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 6610 (Không Dây)

Quà tặng

699.000 đ 590.000 đ

0
16%

 

- Loại: Không dây
- Số nút: 3 nút
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO 3920P (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3920P (Không Dây)

Quà tặng

790.000 đ 690.000 đ

0
13%

 

- Loại: Không dây
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO T120P (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO T120P (Không Dây)

Quà tặng

890.000 đ 690.000 đ

0
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO 3100P (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3100P (Không Dây)

Quà tặng

690.000 đ 390.000 đ

0
43%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO 3000P (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 3000P (Không Dây)

Quà tặng

490.000 đ 290.000 đ

0
41%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO 1090P (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 1090P (Không Dây)

Quà tặng

290.000 đ 190.000 đ

0
34%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Kiểu kết nối: USB
- Tương thích: Window Xp, Vista, 7, 8

Chuột Máy Tính RAPOO M10 (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO M10 (Không Dây)

Quà tặng

249.000 đ 199.000 đ

0
20%

 

- Chuột không dây
- Kết nối : USB
- Độ phân giải: 1000 dpi
- 3 nút điều khiển cơ bản
- 1 Pin AA Alkaline

Chuột Máy Tính RAPOO 1620 (Không Dây)

Chuột Máy Tính RAPOO 1620 (Không Dây)

Quà tặng

290.000 đ 190.000 đ

0
34%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.