Loading...

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 8/7/XP/Vista, Mac OS 10.4 or above & Linux Kernel 2.6.33

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (64GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (64GB)

Quà tặng

399.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 8/7/XP/Vista, Mac OS 10.4 or above & Linux Kernel 2.6.33

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (32GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (32GB)

Quà tặng

299.000 đ 249.000 đ

0
17%

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 8/7/XP/Vista, Mac OS 10.4 or above & Linux Kernel 2.6.33

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (16GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink U15 (16GB)

Quà tặng

190.000 đ 149.000 đ

0
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 2000/8/8.1/7/XP/Vista, Mac OS 9.0 & Linux Kernel 2.4.2

Ổ Đĩa Di Động AddLink T50 (16GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink T50 (16GB)

Quà tặng

249.000 đ 179.000 đ

1 ****
28%

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 8GB
- Tương thích HĐH: Windows 2000/8/8.1/7/XP/Vista, Mac OS 9.0 & Linux Kernel 2.4.2

Ổ Đĩa Di Động AddLink T50 (8GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink T50 (8GB)

Quà tặng

170.000 đ 149.000 đ

0
12%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 32GB
- Tương thích HĐH: Windows 2000/8/8.1/7/XP/Vista, Mac OS 9.0 & Linux Kernel 2.4.2

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (32GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (32GB)

Quà tặng

490.000 đ 349.000 đ

0
29%

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 2000/8/8.1/7/XP/Vista, Mac OS 9.0 & Linux Kernel 2.4.2

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (16GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (16GB)

Quà tặng

249.000 đ 179.000 đ

0
28%

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 8GB
- Tương thích HĐH: Windows 2000/8/8.1/7/XP/Vista, Mac OS 9.0 & Linux Kernel 2.4.2

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (8GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink T10 (8GB)

Quà tặng

190.000 đ 159.000 đ

0
16%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 16GB
- Tương thích HĐH: Windows 8/7/XP/Vista, Mac OS 10.4 or above & Linux Kernel 2.6.33

Ổ Đĩa Di Động AddLink U10 (16GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink U10 (16GB)

Quà tặng

190.000 đ 149.000 đ

0
22%

 

- Kết nối: USB 2.0
- Dung lượng: 8GB
- Tương thích HĐH: Windows 8/7/XP/Vista, Mac OS 10.4 or above & Linux Kernel 2.6.33

Ổ Đĩa Di Động AddLink U30 (8GB)

Ổ Đĩa Di Động AddLink U30 (8GB)

Quà tặng

120.000 đ 99.000 đ

0
18%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.