Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO


- Loại: chống ồn
- Jack: 3.5mm
- Tần số: 20Hz - 20kHz

TAI NGHE SONY SM MDR-NC31EM WIRED HS/B

TAI NGHE SONY SM MDR-NC31EM WIRED HS/B

Quà tặng

1.190.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: không dây
- Pin: lên đến 9

TAI NGHE SONY MDR-XB70BTBZE

TAI NGHE SONY MDR-XB70BTBZE

Quà tặng

1.990.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Có dây
- Màng loa 9mm
- Jack cắm L

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/YME

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/YME

Quà tặng

1.990.000 đ 1.290.000 đ

0
35%

 

- Loại: Có dây
- Màng loa 9mm
- Jack cắm L

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/RME

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/RME

Quà tặng

1.990.000 đ 1.290.000 đ

0
35%

 

- Loại: Có dây
- Màng loa 9mm
- Jack cắm L

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/PME

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/PME

Quà tặng

1.990.000 đ 1.290.000 đ

0
35%

 

- Loại: Có dây
- Màng loa 9mm
- Jack cắm L

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/LME

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/LME

Quà tặng

1.990.000 đ 1.290.000 đ

0
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Có dây
- Màng loa 9mm
- Jack cắm L

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/BME

Tai Nghe Sony MDR-EX750AP/BME

Quà tặng

1.990.000 đ 1.290.000 đ

0
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Màng loa 30mm
- Thời lượng pin lên đến 30 giờ

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/RZE

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/RZE

Quà tặng

2.990.000 đ 2.490.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Màng loa 30mm
- Thời lượng pin lên đến 30 giờ

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/LZE

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/LZE

Quà tặng

2.990.000 đ 2.490.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Loại: Không dây
- Màng loa 30mm
- Thời lượng pin lên đến 30 giờ

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/BZE

Tai Nghe Sony MDR-XB650BT/BZE

Quà tặng

2.990.000 đ 2.490.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 12mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/YQE

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/YQE

Quà tặng

890.000 đ 690.000 đ

0
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 12mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/WQE

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/WQE

Quà tặng

890.000 đ 690.000 đ

0
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 12mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/LQE

Tai Nghe Sony MDRXB50AP/LQE

Quà tặng

890.000 đ 690.000 đ

0
22%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 12mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDR-XB50AP/BQE

Tai Nghe Sony MDR-XB50AP/BQE

Quà tặng

890.000 đ 790.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 30mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDR-ZX310AP/LQE

Tai Nghe Sony MDR-ZX310AP/LQE

Quà tặng

790.000 đ 590.000 đ

0
25%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màng loa 30mm
- Chiều dài: 1.2m
- Kết nối: jack 3.5mm

Tai Nghe Sony MDR-ZX310AP/RQE

Tai Nghe Sony MDR-ZX310AP/RQE

Quà tặng

790.000 đ 590.000 đ

0
25%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.