Loading...
Nhãn hiệu: Samsung(12) Sony(10) LG(5) Toshiba(4) Panasonic(1) TCL(3)
Kích cỡ màn hình: 40 inch(1) 43 inch(2) 49 inch(11) 50 inch(3) 55 inch(14)

-Smart Tivi cong, 49 inch
-Độ phân giải Full HD 
-Kết nối : HDMI, USB, WIFI, LAN
-Tổng công suât loa 20W

Smart Tivi màn hình cong 49 inch UA49M6303 AKXX Full HD

Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49M6303 AKXX Full HD

Quà tặng

20.880.000 đ 17.400.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Smart Tivi, 49 inch
-Độ phân giải 4K Ultra HD 
-Kết nối : HDMI, USB, WIFI, LAN
-Tổng công suât loa 20W

Smart Tivi Samsung UA49MU6103KXXV LED 4K

Smart Tivi Samsung UA49MU6103KXXV LED 4K

Quà tặng

17.400.000 đ 16.900.000 đ

0
3%

 

-Smart Tivi, 55 inch
-Độ phân giải Full HD (1920 x 1080)
-Kết nối : HDMI, USB, WIFI, LAN
-Tổng công suât loa 20W

Smart Tivi Samsung 55 Inch UA55M5503AKXXV LED

Smart Tivi Samsung 55 Inch UA55M5503AKXXV LED

Quà tặng

23.880.000 đ 19.900.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Smart Tivi, 49 inch
-Độ phân giải Full HD (1920 x 1080)
-Kết nối : HDMI, USB, WIFI, LAN
-Tổng công suât loa 20W

Smart Tivi Samsung 49 Inch UA49M5503AKXXV LED

Smart Tivi Samsung 49 Inch UA49M5503AKXXV LED

Quà tặng

18.480.000 đ 15.400.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi, 55 inch
- Độ phân giải: FullHD (1920 x 1080)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi Panasonic 55 inch TH-55ES500V LED

Smart Tivi Panasonic 55 inch TH-55ES500V LED

Quà tặng

19.200.000 đ 15.990.000 đ

0
17%

 

- Android Tivi, 55 inch
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 16 W

Android Tivi cong TCL 55 inch L55P3-CF LED

Android Tivi cong TCL 55 inch L55P3-CF LED

Quà tặng

16.900.000 đ 15.990.000 đ

0
5%

 

- Android Tivi, 55 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 30W

Android Tivi TCL 55 inch L55C2-UF LED 4K

Android Tivi TCL 55 inch L55C2-UF LED 4K

Quà tặng

21.900.000 đ 19.900.000 đ

0
9%

 

- Android Tivi, 49 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Android Tivi Sony 49 inch KD-49X7500E LED 4K

Android Tivi Sony 49 inch KD-49X7500E LED 4K

Quà tặng

23.400.000 đ 19.900.000 đ

0
15%

 

- Smart tivi, 55 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi Toshiba 55 inch 55U6750 LED 4K

Smart Tivi Toshiba 55 inch 55U6750 LED 4K

Quà tặng

20.900.000 đ 19.900.000 đ

2 *****
5%

 

- Smart tivi, 49 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi Toshiba 49 inch 49U6750 LED 4K

Smart Tivi Toshiba 49 inch 49U6750 LED 4K

Quà tặng

16.900.000 đ 15.900.000 đ

0
6%

 

- Internet Tivi Led, 49 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Internet Tivi Sony 49 inch KD-49X7000E LED 4K

Internet Tivi Sony 49 inch KD-49X7000E LED 4K

Quà tặng

21.400.000 đ 18.900.000 đ

0
12%

 

- Smart Tivi Led, 49 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T LED 4K

Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T LED 4K

Quà tặng

19.900.000 đ 18.500.000 đ

0
7%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- LED Tivi, 55 inch
- Độ phân giải: fullHD
- Kết nối: HDMI, USB,
- Chuyển động rõ nét: 100Hz

TIVI TOSHIBA 55 INCH 55L3750VN LED

TIVI TOSHIBA 55 INCH 55L3750VN LED

Quà tặng

15.900.000 đ 15.490.000 đ

0
3%

 

- Smart Tivi Led, 49 inch
- Độ phân giải:4k
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

SMART TIVI LG 49 INCH 49UJ632T LED 4K

SMART TIVI LG 49 INCH 49UJ632T LED 4K

Quà tặng

20.900.000 đ 16.900.000 đ

0
19%

 

- Smart Tivi, 49 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Tổng công suất loa: 20W 

Smart Tivi Samsung Cong 49 inch UA49M6300 AKXXV LED Full HD

Smart Tivi Samsung Cong 49 inch UA49M6300 AKXXV LED Full HD

Quà tặng

19.900.000 đ 18.390.000 đ

0
8%

 

- Android Tivi, 49 inch
- Độ phân giải:Full HD
- Kết nối: HDMI, USB, Wifi
- Chuyển động rõ nét: XR 200 Hz

Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E LED

Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E LED

Quà tặng

19.400.000 đ 17.400.000 đ

0
10%