Loading...
Nhãn hiệu: LGSamsung(88)Sony(57)Toshiba(20)Panasonic(14)Sharp(6)TCL(16)Asanzo(3)Skyworth(3)
Kích cỡ màn hình: 32 inch(5) 43 inch(9) 49 inch(10) 55 inch(11) 65 inch(9) 70 inch(1) 75 inch(1) 77 inch(1) 86 inch(1)

- Smart tivi OLED, 77 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 60W
- Thiết kế mỏng, chỉ 6 mm

Smart Tivi LG 77 inch 77W7T OLED 4K

Smart Tivi LG 77 inch 77W7T OLED 4K

Quà tặng

650.000.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 60W
- Thiết kế mỏng, chỉ 4 mm

Smart Tivi LG 65 inch 65W7T OLED 4K

Smart Tivi LG 65 inch 65W7T OLED 4K

Quà tặng

300.000.000 đ 299.900.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 60W

Smart Tivi LG 65 inch 65E7T OLED 4K   

Smart Tivi LG 65 inch 65E7T OLED 4K   

Quà tặng

120.000.000 đ 115.000.000 đ

0
4%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 40W

Smart Tivi LG 65 inch 65C7T OLED 4K   

Smart Tivi LG 65 inch 65C7T OLED 4K   

Quà tặng

102.900.000 đ 99.900.000 đ

0
3%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 55 inch
- Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 40W

Smart Tivi LG 55 inch 55C7T OLED 4K   

Smart Tivi LG 55 inch 55C7T OLED 4K   

Quà tặng

70.900.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 65 inch
- Độ phân giải: Ultra HD Premium (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 40W
- Hỗ trợ khả năng xem 3D

Smart Tivi LG 65 inch 65C6T OLED 3D

Smart Tivi LG 65 inch 65C6T OLED 3D

Quà tặng

112.900.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart tivi OLED, 55 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 55 inch 55EG9A7T OLED

Smart Tivi LG 55 inch 55EG9A7T OLED

Quà tặng

49.900.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 55 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 55 inch 55UJ652T LED 4K

Smart Tivi LG 55 inch 55UJ652T LED 4K

Quà tặng

26.900.000 đ 25.400.000 đ

0
6%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 65 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 65 inch 65SJ800T LED 4K

Smart Tivi LG 65 inch 65SJ800T LED 4K

Quà tặng

61.900.000 đ 59.900.000 đ

0
3%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 49 inch
- Độ phân giải:Ultra HD (3840 x 2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 49 inch 49SJ800T LED 4K

Smart Tivi LG 49 inch 49SJ800T LED 4K

Quà tặng

29.500.000 đ 27.900.000 đ

0
5%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 65 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 65 inch 65UJ652T LED 4K

Smart Tivi LG 65 inch 65UJ652T LED 4K

Quà tặng

47.900.000 đ 45.900.000 đ

0
4%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 49 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T LED 4K

Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T LED 4K

Quà tặng

19.900.000 đ 18.500.000 đ

0
7%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Smart Tivi Led, 43 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

Smart Tivi LG 43 inch 43UJ652T LED 4K

Smart Tivi LG 43 inch 43UJ652T LED 4K

Quà tặng

13.790.000 đ 11.690.000 đ

0
15%

 

- Smart Tivi Led, 43 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

SMART TIVI LG 43 INCH 43UJ750T LED 4K

SMART TIVI LG 43 INCH 43UJ750T LED 4K

Quà tặng

15.900.000 đ 13.990.000 đ

0
12%

 

- Smart Tivi Led, 55 inch
- Độ phân giải:4k (3840x2160)
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

SMART TIVI LG 55 INCH 55UJ750T LED 4K

SMART TIVI LG 55 INCH 55UJ750T LED 4K

Quà tặng

34.890.000 đ 32.900.000 đ

0
6%

 

- Smart Tivi Led, 43 inch
- Độ phân giải:4k
- Kết nối: USB, HDMI
- Tổng công suất loa: 20W

SMART TIVI LG 43 INCH 43UJ632T LED 4K

SMART TIVI LG 43 INCH 43UJ632T LED 4K

Quà tặng

12.900.000 đ 11.190.000 đ

0
13%