Loading...
Nhãn hiệu: DarlingAlaska(12)Fujiyama(5)KADEKA(3)Sanaky(12)

- Dung tích: 470 lít
- Công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ.
- Dàn nóng và lạnh làm bằng ống đồng.
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -20°C.
- Nhiệt độ ngăn mát: 0~10°C.

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4699WXL

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4699WXL

Quà tặng

8.690.000 đ 7.690.000 đ

0
12%

 

- Công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ.
- Dàn nóng và lạnh làm bằng ống đồng.
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -20°C.

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4799AI-1

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4799AI-1

Quà tặng

9.090.000 đ 8.090.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Dung tích: 470 lít
- Công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ.
- Dàn nóng và lạnh làm bằng ống đồng.
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -20°C.
- Nhiệt độ ngăn mát: 0~10°C.

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4699WI-1

Tủ đông 470 Lít Darling DMF-4699WI-1

Quà tặng

9.290.000 đ 8.290.000 đ

0
11%

 

- Công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ.
- Dàn nóng và lạnh làm bằng ống đồng.
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -20°C.

Tủ đông 370 Lít Darling DMF-3799AI-1

Tủ đông 370 Lít Darling DMF-3799AI-1

Quà tặng

8.590.000 đ 7.590.000 đ

0
12%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ.
- Dàn nóng và lạnh làm bằng ống đồng.
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -20°C.
- Nhiệt độ ngăn mát: 0~10°C.

Tủ đông 370 Lít Darling DMF-3699WI-1

Tủ đông 370 Lít Darling DMF-3699WI-1

Quà tặng

8.690.000 đ 7.690.000 đ

0
12%

 

- Dung tích 400 Lít
- Đồng hồ LED hiển thị nhiệt độ
- Dàn lạnh 100% ống đồng
- Bảng lề cửa cho phép góc cửa mở từ 35°-70°
- Thân tủ dày giữ lạnh tốt Khóa an toàn.

Tủ Đông DARLING 400 Lít DMF-3699WXL

Tủ Đông DARLING 400 Lít DMF-3699WXL

Quà tặng

7.990.000 đ 6.990.000 đ

0
13%

 

- Dung tích 260 Lít
- Đồng hồ LED hiển thị nhiệt độ
- Dàn lạnh 100% ống đồng
- Bảng lề cửa cho phép góc cửa mở từ 35°-70°
- Thân tủ dày giữ lạnh tốt Khóa an toàn.

Tủ Đông DARLING 260 Lít DMF-2699WXL

Tủ Đông DARLING 260 Lít DMF-2699WXL

Quà tặng

7.490.000 đ 6.490.000 đ

0
13%