Loading...

TÌM KIẾM NÂNG CAO

MÀN HÌNH HIỂN THỊ: Hiển thị số(1) Không màn hình(3) Màn hình LCD(9)
SỐ MÁY CON: 1 máy con(2) 2 máy con(4) 3 máy con(1)

- Gọi lại số vừa gọi
- Màn hình LCD
- Hạn chế cuộc gọi

Điện thoại bàn PANASONIC KXT7703X

Điện thoại bàn PANASONIC KXT7703X

Quà tặng

590.000 đ 490.000 đ

0
17%

 

- 3 mức âm lượng chuông
- Gọi lại số gần nhất

Điện thoại bàn Panasonic KXT7705X

Điện thoại bàn Panasonic KXT7705X

Quà tặng

790.000 đ 690.000 đ

0
13%

 

- Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 100 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy
- Mất điện sử dụng được

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF320CX

Quà tặng

2.390.000 đ 2.190.000 đ

0
8%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 100 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310CX

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGF310CX

Quà tặng

2.190.000 đ 1.990.000 đ

0
9%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB112CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB112CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.190.000 đ 990.000 đ

3 ****
17%

 

- Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGB110CX (Một tay con)

Quà tặng

690.000 đ 629.000 đ

0
9%

 

- Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC210CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC210CX (Một tay con)

Quà tặng

990.000 đ 890.000 đ

1 ****
10%

 

- Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi
- Loa ngoài hai chiều
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC212CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC212CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.490.000 đ 1.290.000 đ

0
13%

 

- Màn hình LCD 1.8"
- Danh bạ 120 tên và số
- Loa ngoài 2 chiều
- 9 phím gọi nhanh, Nhớ 10 số gọi đi
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD310CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD310CX (Một tay con)

Quà tặng

1.090.000 đ 990.000 đ

0
9%

 

- Màn hình LCD 1.8"
- Danh bạ 120 tên và số
- Loa ngoài 2 chiều
- 9 phím gọi nhanh, Nhớ 10 số gọi đi
- Chức năng khóa máy

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD312CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGD312CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.890.000 đ 1.690.000 đ

0
11%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD 1.6"
- Danh bạ 50 tên và số
- 6 phím gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên
- Nhớ 10 số gọi đi
- Mở rộng 6 tay con

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC310CX (Một tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC310CX (Một tay con)

Quà tặng

990.000 đ 890.000 đ

0
10%

 

- Màn hình LCD 1.6"
- Danh bạ 50 tên và số
- 6 phím gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên
- Nhớ 10 số gọi đi
- Mở rộng 6 tay con

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312CX (Hai tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC312CX (Hai tay con)

Quà tặng

1.490.000 đ 1.290.000 đ

0
13%

 

- Màn hình LCD 1.6"
- Danh bạ 50 tên và số
- 6 phím gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên
- Nhớ 10 số gọi đi
- Mở rộng 6 tay con

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC313CX (Ba tay con)

Điện thoại bàn Panasonic KX-TGC313CX (Ba tay con)

Quà tặng

1.790.000 đ 1.690.000 đ

0
6%

 

- Loa ngoài
- Khe cắm tai nghe
- Có 10 phím gọi nhanh

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS840

Điện thoại bàn Panasonic KX-TS840

Quà tặng

790.000 đ 590.000 đ

0
25%

 

- Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc.
- Nhớ 20 số gọi đi.
- Danh bạ 50 tên và số
- Chặn cuộc gọi không mong muốn

Điện thoại bàn Panasonic KXTSC11

Điện thoại bàn Panasonic KXTSC11

Quà tặng

590.000 đ 549.000 đ

0
7%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc.
- Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi.
- Danh bạ 50 tên và số
- Loa ngoài hai chiều
- Bàn phím to dễ sử dụng

Điện thoại bàn Panasonic KXTS580

Điện thoại bàn Panasonic KXTS580

Quà tặng

890.000 đ 790.000 đ

0
11%