Loading...

- Màn hình: 1.8"
- Pin: 800 mAh
- FM radio
- Camera: 0.3 MP
- Hai sim hai sóng 

ĐIỆN THOẠI LV 119 TRẮNG

ĐIỆN THOẠI LV 119 TRẮNG

Quà tặng

299.000 đ

0

 

- Màn hình: 1.8"
- Pin: 800 mAh
- FM radio
- Camera: 0.3 MP
- Hai sim hai sóng 

ĐIỆN THOẠI LV 119 CAM

ĐIỆN THOẠI LV 119 CAM

Quà tặng

299.000 đ

0

 

- Màn hình: 1.8"
- Pin: 800 mAh
- FM radio
- Camera: 0.3 MP
- Hai sim hai sóng 

ĐIỆN THOẠI LV 5 HỒNG

ĐIỆN THOẠI LV 5 HỒNG

Quà tặng

290.000 đ 189.000 đ

0
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình: 1.8"
- Pin: 800 mAh
- FM radio
- Camera: 0.3 MP
- Hai sim hai sóng 

ĐIỆN THOẠI LV 5 ĐEN

ĐIỆN THOẠI LV 5 ĐEN

Quà tặng

290.000 đ 189.000 đ

0
35%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Màn hình: 1.8"
- Pin: 800 mAh
- FM radio
- Camera: 0.3 MP
- Hai sim hai sóng 

ĐIỆN THOẠI LV LV125 TRẮNG

ĐIỆN THOẠI LV LV125 TRẮNG

Quà tặng

249.000 đ 190.000 đ

1 ****
24%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.