Loading...

- Dung lượng 12800mAh
- Sử dụng cổng USB và micro-USB
- Tương thích với nhiều thiết bị
- Bảo hành 6 tháng

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB500 (12800MAH) TRẮNG

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB500 (12800MAH) TRẮNG

Quà tặng

1.490.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Dung lượng 10200mAh
- Sử dụng cổng USB và micro-USB
- Tương thích với nhiều thiết bị
- Bảo hành 6 tháng

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB400 (10200MAH) TRẮNG

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB400 (10200MAH) TRẮNG

Quà tặng

1.290.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

- Dung lượng 7500mAh
- Sử dụng cổng USB và micro-USB
- Tương thích với nhiều thiết bị
- Bảo hành 6 tháng

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB300 (7500MAH) TRẮNG

PIN SẠC DỰ PHÒNG ICORE IC_PB300 (7500MAH) TRẮNG

Quà tặng

960.000 đ

0

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.