0

Những ứng dụng bạn sẽ cần trong mùa dịch Covid 19 hiện nay

Tình hình dịch Covid 19 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, để hạn chế sự lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đồng thời cập nhật nhanh nhất những thông tin về tình hình dịch bệnh, bạn có thể sử dụng những ứng dụng sau trên điện thoại hoặc laptop:

Chuyên mục