0

Nhiệt độ tủ lạnh bao nhiêu là hợp lý ?

Một chiếc tủ lạnh khi mua về sẽ được nhà sản xuất cài đặt, điều chỉnh nhiệt độ các ngăn theo như thông số mặc định. Nhưng trong quá trình sử dụng thì nhu cầu lưu giữ thực phẩm bên trong cũng thay đổi. Điều này làm cho nhiệt độ cài đặt mặc định đôi khi sẽ không còn phù hợp.

Chuyên mục