Loading...

- Dung tích 203 lít
- Duy trì độ ẩm đồng đều tại khắp các ngăn
Công Nghệ Digital Inverter hoạt động bền bỉ
Miếng đệm kháng khuẩn, chống nấm mốc

Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV 203 lít

Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV 203 lít

Quà tặng

5.490.000 đ 5.090.000 đ

0
7%

 

-Dung tích 650 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR

Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR 650 lít

Quà tặng

17.988.000 đ 14.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 650 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BK

Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BK 650 lít

Quà tặng

17.988.000 đ 14.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 595 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK 595 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK 595 lít

Quà tặng

16.788.000 đ 13.990.000 đ

0
17%

 

-Dung tích 595 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR 595 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR 595 lít

Quà tặng

16.788.000 đ 13.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 555 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BK 555 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BK 555 lít

Quà tặng

15.588.000 đ 12.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 555 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BR 555 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BR 555 lít

Quà tặng

15.588.000 đ 12.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 428 lít
-Công nghệ J-Tech Inverter
-Plasmacluster ions khử mùi
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP435PG-BR 428 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP435PG-BR 428 lít

Quà tặng

14.388.000 đ 11.990.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 428 lít
-Công nghệ J-Tech Inverter
-Plasmacluster ions khử mùi
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP435PG-BK 428 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP435PG-BK 428 lít

Quà tặng

14.388.000 đ 11.990.000 đ

0
17%

 

-Dung tích 397 lít
-Công nghệ J-Tech Inverter
-Plasmacluster ions khử mùi
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP405PG-BK 397 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP405PG-BK 397 lít

Quà tặng

13.188.000 đ 10.990.000 đ

0
17%

 

-Dung tích 397 lít
-Công nghệ J-Tech Inverter
-Plasmacluster ions khử mùi
-Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh Sharp SJ-XP405PG-BR 397 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-XP405PG-BR 397 lít

Quà tặng

13.188.000 đ 10.990.000 đ

0
17%

 

-Dung tích 180 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Làm đá cực nhanh

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-SL 180 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-SL 180 lít

Quà tặng

6.708.000 đ 5.590.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 180 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Làm đá cực nhanh

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-DSS 180 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-DSS 180 lít

Quà tặng

6.708.000 đ 5.590.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 180 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Làm đá cực nhanh

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-CS 180 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-X196E-CS 180 lít

Quà tặng

6.708.000 đ 5.590.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 165 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Làm đá cực nhanh

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 165 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-SL 165 lít

Quà tặng

6.468.000 đ 5.390.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 

-Dung tích 165 lít
-Công nghệ Nano Ag+ khử mùi diệt khuẩn
-Công nghệ J-TECH Inveter tiết kiệm điện
-Làm đá cực nhanh

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-DSS 165 lít

Tủ lạnh Sharp SJ-X176E-DSS 165 lít

Quà tặng

6.468.000 đ 5.390.000 đ

0
17%

Hàng còn ít vui lòng liên hệ trước.

 
Nhãn hiệu: Aqua(14) Electrolux(8) Fujiyama(3) Hitachi(17) Mitsubishi(9) Samsung(10) LG(16) Toshiba(29) Panasonic(19) Sharp(38)
Dung tích (Lít): 130(1) 152(2) 165(5) 167(4) 171(1) 180(3) 186(5) 188(3) 189(2) 196(2) 203(1) 204(1) 207(1) 208(4) 209(2) 210(1) 226(5) 230(2) 234(3) 236(1)